top of page
millworkers2.JPG
De kracht van vrouwen in een Indiaas dorp
 
De Sirumalai Evergreen Multipurpose Community Development Society (SIMCODESS) heeft het Missiebureau onlangs benaderd voor een bijdrage aan een inspirerend initiatief dat rechtstreeks voortkwam uit het krachtige en zelfstandige denken van een groep moedige vrouwen in A Vellodu in het bisdom Dindigul. Het project heeft tot doel de levensomstandigheden van vrouwen in deze gemeenschap te verbeteren door hun inkomsten te verhogen en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.

In de nasleep van de Covid-19 pandemie ondervonden veel gemeenschappen economische tegenslagen en uitdagingen op het gebied van levensonderhoud. Het pittoreske dorp A Vellodu, gelegen aan de voet van het majestueuze Sirumalai-gebergte, werd niet gespaard van deze moeilijkheden. Veranderende klimatologische omstandigheden hebben de landbouwactiviteiten verstoord, waardoor vele inwoners met honger en armoede worden geconfronteerd.

 

Uit deze uitdagende omstandigheden kwam een sprankje hoop voort, gedragen door de vastberadenheid van de vrouwen van A Vellodu. Georganiseerd in vrouwengroepen stelden zij een plan op om hun gezinnen te ondersteunen en hun levensonderhoud te verbeteren. Zij zagen mogelijkheden in het houden van zeer kleinschalig melkvee als een duurzame bron van inkomsten. Het initiatief werd volledig door de vrouwen zelf opgezet; een krachtig bewijs van hun veerkracht en gemeenschapsgericht denken.

 

SIMCODESS omarmde het voorstel van de vrouwen en zocht financiering om dit lovenswaardige project te realiseren. Met de financiële steun van het Missiebureau kunnen zes vrouwen melkvee verwerven. Door gebruik te maken van voedingsstoffen van hun eigen land om de dieren te voeden, kunnen zij dagelijks melk leveren aan lokale melkhandelaren, zuivelfabrieken en andere afnemers. Dit zal hun maandelijkse inkomen met minstens INR 5.000,- (Euro 61,-) verhogen, waardoor zij en hun gezinnen een stabielere toekomst tegemoet gaan. Een deel van dit geld zal bestemd worden voor de aanschaf van nieuwe koeien, zodat ook andere vrouwen aan dit project kunnen deelnemen. Eén van de deelnemende vrouwen ziet onze financiële steun dan ook als zaaigeld. Elke geïnvesteerde roepie zal, volgens haar, voor hun gemeenschap het veelvoudige gaan opleveren.

 

Het project gaat echter verder dan alleen economische voordelen. De koeienmest zal worden gebruikt om hoogwaardige compost te produceren, waardoor duurzame landbouwpraktijken worden bevorderd en de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd. De melk en de daarvan afgeleide producten zullen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van de gemeenschap, terwijl kinderen toegang krijgen tot voedzame voeding.

 

De succesvolle uitvoering van dit project zal niet alleen bijdragen aan de empowerment van vrouwen in A Vellodu, maar zal ook een bredere impact hebben op armoedebestrijding en de bevordering van duurzame landbouwpraktijken in de regio. SIMCODESS ziet dit initiatief als een krachtig voorbeeld van hoe een gemeenschap zichzelf kan verheffen en een betere toekomst kan creëren door zelfinitiatief en samenwerking.

 

Wij zijn verheugd deel uit te maken van dit prachtige initiatief en kijken uit naar de voortgang en de successen die het zal brengen. 

simcodess_edited.jpg

Mr. G.F. Visuvasam, secretaris van SIMCODESS

Friendship Bench Zimbabwe.jpg

Friendship Bench Project

Zimbabwe

Pater Nico Dister, OFM

Papoea

conventie

Ontmoetingsbijeenkomst

Missionaire vrijwilligers

bottom of page