Bureau & Missiesecretariaat

Vicaris Missiezaken: Vincent Goulmy

Directeur Missiebureau: Elianne van den Heuvel-van der Hoeven

Medewerkers: Gijsbrecht Dieteren, Jeanne van Dijk-Marijnissen

Vrijwilligers: Wies Hamstra-Janssen, Linda Klumpkens-Heijnders en Hetty Gommans

Missiesecretaris: vacant

Bestuur

Voorzitter: Vicaris Vincent Goulmy

Secretaris: De heer Joep Pluymaekers

Penningmeester: De heer Jacques Pfennings

Bestuurslid: Pastoor Carlos Martinez Celis

Projectencommissie

Pastoor Anu Antony

Toon ten Molder

Wies Hamstra-Janssen

Linda Klumpkens-Heijnders

Vicaris Vincent Goulmy

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven

Diocesane Missieraad

Pastoor Amalraj Arockiam

Hub van den Bosch

Zr. Bernarda Verheggen

Vicaris Vincent Goulmy

Financiële verantwoording

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het Missiebureau.

Jaarlijks wordt van inkomsten en uitgaven en van de stand van het vermogen een jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening wordt getoetst door een externe accountant en gepubliceerd op onderstaande pagina. 

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE71751

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350