top of page
Logo MB allen afbeelding.JPG

Bureau & Missiesecretariaat

Vicaris Missiezaken: Vincent Goulmy

Directeur Missiebureau: Elianne van den Heuvel-van der Hoeven

Medewerkers: Gijsbrecht Dieteren, Jeanne van Dijk-Marijnissen

Vrijwilligers: Wies Hamstra-Janssen, Linda Klumpkens-Heijnders en Hetty Gommans

Missiesecretaris: vacant

Logo MB allen afbeelding.JPG

Bestuur

Voorzitter: Vicaris Vincent Goulmy

Secretaris: De heer Servé Kengen

Penningmeester: De heer Jacques Pfennings

Tweede penningmeester: Diaken Tony Goos

Bestuurslid: Pastoor Carlos Martinez Celis

Logo MB allen afbeelding.JPG

Projectencommissie

Pastoor Anu Antony

Pastoor Theo Miedema

Toon ten Molder

Wies Hamstra-Janssen

Linda Klumpkens-Heijnders

Vicaris Vincent Goulmy

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven

Logo MB allen afbeelding.JPG

Diocesane Missieraad

Pastoor Amalraj Arockiam

Hub van den Bosch

Zr. Bernarda Verheggen

Vicaris Vincent Goulmy

Linda Klumpkens-Heijnders

Pater Geraldo de Vasconcelos 

Financiële verantwoording

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het Missiebureau.

Jaarlijks wordt van inkomsten en uitgaven en van de stand van het vermogen een jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening wordt getoetst door een externe accountant en gepubliceerd op onderstaande pagina. 

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE71751

Staat van Baten en Lasten
bottom of page