Periodieke Schenking

Een groot deel van uw gift aan het Missiebureau kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als u uw gift vastlegt als periodieke schenking. Het vastleggen van een periodieke schenking kent meerdere voordelen:

  • u ontvangt tot 52% terug van de Belastingdienst (afhankelijk van de belastingschijf)

  • een periodieke gift betekent structurele steun voor het Missiebureau. Dit is hard nodig voor ons werk

  • U bepaalt zelf de periode en de hoogte van het bedrag

  • Het bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst kunt u weer als extra gift aan het Missiebureau bestemmen, zonder dat het u iets extra kost.

Eenvoudig geregeld

Wilt u ons helpen met een periodieke schenking?

Vul het formulier en de bijbehorende volmacht volledig in en stuur het in tweevoud naar ons toe. Wij zenden dan een getekend exemplaar retour.

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen, Wij helpen u graag.

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350