Periodieke Schenking

Een groot deel van uw gift aan het Missiebureau kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als u uw gift vastlegt als periodieke schenking. Het vastleggen van een periodieke schenking kent meerdere voordelen:

  • u ontvangt tot 52% terug van de Belastingdienst (afhankelijk van de belastingschijf)

  • een periodieke gift betekent structurele steun voor het Missiebureau. Dit is hard nodig voor ons werk

  • U bepaalt zelf de periode en de hoogte van het bedrag

  • Het bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst kunt u weer als extra gift aan het Missiebureau bestemmen, zonder dat het u iets extra kost.

Eenvoudig geregeld

Wilt u ons helpen met een periodieke schenking?

Vul het formulier en de bijbehorende volmacht volledig in en stuur het in tweevoud naar ons toe. Wij zenden dan een getekend exemplaar retour.

U mag ons natuurlijk ook altijd bellen, Wij helpen u graag.