Het Missiesecretariaat heeft als doelstelling de aandacht voor de missie "ad extra" levend te houden in het bisdom Roermond en de missiegeest door middel van het ondersteunen van de vrijwilligersgroepen in de parochies te verbreiden en te actualiseren. 

De campagne van Vastenactie staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

 

Onderneming opstarten

In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 

Wat kunt u bijdragen

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

  • € 24    : een technisch leerboek  voor een hele klas

  • € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas

  • € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar

  • € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Collectebus (2).jpg

1/1

"Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien"

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350