top of page
44219806_2162872737375124_2615261219245785088_n.jpg
Een leven gewijd aan de missie

We willen graag de schijnwerpers richten op een buitengewoon persoon die al vele jaren van zijn leven heeft gewijd aan de missie in Sentani, Papoea. Pater Nico Syukur Dister, OFM heeft een onvermoeibare inzet getoond om de gemeenschap in Sentani te ondersteunen.

Deze missionaris heeft een opmerkelijke academische achtergrond met studies in filosofie en theologie en een proefschrift over het werk van de Duitse theoloog, astronoom en wiskundige Nicolaas van Cusa. Dister werd uitgezonden naar Indonesië en gaf 11 jaar les in Jakarta. In 1983 begon hij zijn missiewerk voor de Papoea’s in Sentani. Tijdens zijn missie in Sentani heeft hij zich vol energie gericht op het bouwen en versterken van gemeenschappen. Hij werkte met enthousiasme aan diverse projecten om de kwaliteit van leven van de mensen in de regio te verbeteren. Door het opzetten van onderwijsprogramma’s, een gezondheidscentrum en het bevorderen van duurzame landbouwmethoden, werd hij een ware bron van hoop en positieve verandering voor velen.

 

Het belang van onderwijs

Een van de kerngebieden waar Dister zich op heeft gericht, is onderwijs. Hij gelooft dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst voor de jeugd van Sentani. Door scholen te bouwen en leerprogramma’s te ondersteunen, heeft hij de toegang tot onderwijs vergroot en jongeren geïnspireerd om hun potentieel te realiseren.

 

Een opmerkelijke toevoeging aan zijn missiewerk is de oprichting van de Een leven gewijd aan de missie Lezing van pater Dister, OFM in Roermond MBO-School SanYoNa (Santo Yosef Nazaret). Deze MBO-school biedt studenten een waardevolle leeromgeving voor land-, tuinbouw- en visserij-studierichtingen. De school heeft echter ook te maken gehad met tegenslagen, waaronder meerdere overstromingen. Vaak liepen daarbij de klaslokalen, laboratoria en andere ruimten, alsmede de aanplantingen van de leerlingen en de kweekvijvers onder water door een overstroming van de aangrenzende rivier. Ondanks deze tegenslagen hebben studenten en leerkrachten met vastberadenheid het hoofd boven water weten te houden.

 

Lezing in Roermond

Op zaterdag 22 juli gaf pater Dister een inspirerende lezing in Roermond, waarbij een veertigtal aanwezigen geboeid luisterden naar zijn verhaal. De middag werd georganiseerd door mevrouw Opi Bekker-Kapisa, afkomstig uit NieuwGuinea. Het was een prachtige gelegenheid om meer te weten te komen over het waardevolle werk van Dister. De samenzang die de middag afsloot, was een bijzondere uitdrukking van dankbaarheid en steun voor zijn werk.

Dister’s inzet en geloofsgetuigenis zijn een bron van inspiratie. Hij heeft niet alleen zijn academische kennis ingezet voor de missie, maar ook zijn sociale betrokkenheid laten zien als een integraal onderdeel van zijn geloof. Zoals Matteüs 25:40 ons vertelt: ‘De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.’ Het is een voorrecht om pater Dister te kennen en zijn nederige en liefdevolle benadering in het dienen van anderen is een voorbeeld voor velen. Als organisatie zijn we dankbaar voor zijn werk en voor de zegeningen die hij de mensen van Sentani heeft gebracht. We zijn vastberaden om hem te blijven ondersteunen bij zijn missie.

Pater Nico Dister, OFM in Sentani 

Friendship Bench Zimbabwe.jpg

Friendship Bench Project

Zimbabwe

millworkers2.JPG

De kracht van vrouwen in een Indiaas dorp

India

conventie

Ontmoetingsbijeenkomst

Missionaire vrijwilligers

bottom of page