top of page
Friendship Bench Zimbabwe.jpg
Vriendschapsbankproject in Zimbabwe

In een wereld waarin stress, depressie en geestelijke gezondheidsproblemen steeds vaker voorkomen, kunnen we soms vergeten dat een simpele daad van medeleven en luisteren een enorm verschil kan maken in iemands leven. In Zimbabwe is het Friendship Bench Project (Vriendschapsbank Project) een schitterend voorbeeld van hoe een eenvoudig idee kan uitgroeien tot een krachtig instrument voor hoop, herstel en veerkracht in de gemeenschap.

De vriendschapsbank is veel meer dan alleen een zitplaats; het is een toevluchtsoord voor mensen die worstelen met mentale problemen, stress en emotionele uitdagingen. Het concept is eenvoudig maar effectief: getrainde vrijwilligers, bekend als ‘grandmothers’(grootmoeders), bieden een luisterend oor en een empathische benadering aan degenen die hun hart willen luchten. Deze grootmoeders zijn zorgvuldig opgeleid in basispsychologische technieken, zonder dat ze de rol van professionele therapeuten innemen. Het doel is om een veilige ruimte te creëren waar mensen hun problemen kunnen delen zonder angst voor een oordeel of stigmatisering.

 

Het oorspronkelijke idee van het Friendship Bench Project is afkomstig van Dr. Dixon Chibanda, een gerenommeerde Zimbabweaanse psychiater. Zijn visie was om geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen in achtergestelde gemeenschappen waar professionele hulp schaars is. Door te bouwen op traditionele zorgsystemen binnen de cultuur van Zimbabwe, zoals grootmoeders, kon het project naadloos worden geïntegreerd in de samenleving en een breed scala aan mensen bereiken.

 

Het concept van de vriendschapsbank heeft zich als een lopend vuurtje verspreid en heeft sindsdien internationale erkenning gekregen. Wat begon als een lokaal initiatief in Zimbabwe heeft zich uitgebreid naar andere landen in Afrika en daarbuiten, waar vergelijkbare gemeenschapsgerichte projecten zijn opgestart. Het heeft de aandacht getrokken van gezondheidsorganisaties, beleidsmakers en filantropen die geïnspireerd zijn door de simpele maar doeltreffende aanpak van het project.

 

De impact van het Friendship Bench Project is ronduit verbluffend. Duizenden mensen hebben baat gehad bij de steun en begeleiding van de grootmoeders. Door te praten over hun angsten, twijfels en problemen, hebben mensen hun veerkracht herontdekt en geleerd om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. Het project heeft niet alleen het welzijn van individuen verbeterd, maar heeft ook de stigma’s rond geestelijke gezondheid doorbroken, waardoor het voor anderen gemakkelijker is geworden om hulp te zoeken.

 

Naast de directe hulp die het project biedt, heeft het ook de aandacht gevestigd op het belang van het investeren in geestelijke gezondheidszorg. Het heeft beleidsmakers aangemoedigd om meer middelen en aandacht te besteden aan geestelijke gezondheid in hun landen. Het heeft ook het bewustzijn vergroot over het feit dat geestelijke gezondheidsproblemen universeel zijn en niet beperkt blijven tot specifieke regio’s of bevolkingsgroepen. 

Het Friendship Bench Project is een bewijs van de kracht van menselijke verbondenheid en medeleven. Het inspireert ons om de waarde van eenvoudige handelingen van vriendelijkheid en luisteren te erkennen, die kunnen bijdragen aan een wereld waarin mensen zich gehoord en begrepen voelen. Het herinnert ons eraan dat we samen sterker staan en dat een kleine inspanning om naar anderen te luisteren een onmeetbare impact kan hebben. Laten we het voorbeeld van Zimbabwe volgen en onze gemeenschappen versterken met vriendelijkheid, mededogen en een ‘bank’ waar iedereen welkom is om zijn of haar hart te luchten.

FB_img3.jpg

Een grootmoeder voert een gesprek met een jonge vrouw op de Friendship Bench in Harare, Zimbabwe.

millworkers2.JPG

De kracht van vrouwen in een Indiaas dorp

India

Pater Nico Dister, OFM

Papoea

conventie

Ontmoetingsbijeenkomst

Missionaire vrijwilligers

bottom of page