top of page
Overstroming
Startdag Vastenactie Bisdom Roermond

 

In november organiseren we weer de traditionele Startdag. Op deze startdag informeren we u via diverse presentaties over de nieuwe campagne. Volgend jaar staat klimaatverandering centraal en dan met name de gevolgen ervan voor kwetsbare gemeenschappen in Zimbabwe. We zoeken ook naar oplossingen en laten u kennismaken met onderwerpen als agro-ecologie. 
 

Programma 

Leven in een veranderende wereld 
Tijdens de Vastenactie-campagne 2024 maken we kennis met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge weduwe staat voor grote uitdagingen om te overleven met haar kinderen omdat door lange droge periodes, afgewisseld met heftige regenval en overstromingen, het verbouwen van groente veel moeilijker is geworden. Johan Compier komt meer vertellen over het campagneproject, de campagne en beschikbare materialen. Hij kijkt ook naar de gevolgen van klimaatveranderingen voor mensen als Thandekile en hoe kwetsbare gemeenschappen die het hoofd kunnen bieden. 
 

Het katholiek sociaal denken 

Vastenactie Bisdom Roermond wil het katholiek sociaal denken handen en voeten geven. Aalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond, Deken Alexander de Graaf Woutering neemt ons mee in zijn verhaal om te ontdekken wat het katholiek sociaal denken voor ons betekent. 
 

Agro-ecologie en groen geloven 

Agro-ecologie of zelfs: agro-theologie: Marjolein Tiemens van Groen Geloven legt uit wat agro-ecologie precies is en waarom deze landbouwmethode belangrijk is voor een gezonde toekomst van de aarde. Ze kijkt hoe agro-ecologie zich verhoudt tot Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, de aarde. Tijdens de voorgesprekken ontstond zelfs het begrip ‘agro-theologie’. We gaan op verkenning. 
 

Datum, locatie en aanmelden  

Zaterdag 18 november 2023, MFC 't Paradies, Munsterstraat 46, Roermond. Aanmelden graag vóór 1 november via info@missiebureau.nl of 0475-386865.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. 

 

Droogte
bottom of page