top of page
InstallatieDeJongMaastricht(21)lore.jpg
Mgr. Everard de Jong 25 jaar bisschop

Op dinsdag 6 februari is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd.

Dat is reden voor een feest. Maar omdat de datum vlak voor carnaval valt en daarna de Veertigdagentijd volgt, heeft Mgr. De Jong ervoor gekozen om zijn zilveren bisschopsjubileum op zondag 7 april te vieren. Dat is de zondag van Beloken Pasen/Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Die middag is er om 14.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de kathedraal in Roermond en aansluitend een receptie in TheaterHotel de Oranjerie.

 

Dit jubileum biedt een unieke gelegenheid om niet alleen zijn jaren van toewijding en dienst te vieren, maar ook om een zeer speciale missie te ondersteunen.

Monseigneur de Jong heeft een diepe verbondenheid met het werk van de Mary Queen of Heaven Missionairies. Deze toegewijde zusters zijn actief in het redden en rehabiliteren van vrouwen en kinderen die slachtoffers zijn van seksuele mensenhandel in de Filipijnen. Hun 'Homes of Love' bieden een veilige haven en een nieuw begin, met Christus als middelpunt. Daarnaast zetten zij zich in voor het onderwijs van kinderen om de cyclus van armoede en prostitutie te doorbreken.

Deze nobele missie wordt ook van harte ondersteund door Fr. Marc Calo, MSP, voormalig missiesecretaris en thans rector van het seminarie van de MSP congregatie op de Filipijnen. Fr. Calo is zeer bekend met het werk van deze zusters en onderschrijft het belang van hun missie in de strijd tegen seksuele uitbuiting en voor onderwijs.

Meer informatie over het werk van de zusters kunt u hier vinden: Mary Queen of Heaven Missionaries (mqhm.org)

In lijn met deze gedeelde toewijding, heeft Monseigneur de Jong besloten om een deel van de giften die hij ter gelegenheid van zijn jubileum ontvangt, te doneren aan dit levensveranderende werk. Wij moedigen u aan om deel te nemen aan deze missie door uw gift over te maken op rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van het Missiebureau, onder vermelding van 'jubileumgift Mgr. de Jong'.

Een ander deel van de giften zal bestemd zijn voor het Edith Stein Centrum voor geloof en wetenschap in Maastricht. U kunt uw gift hiervoor overmaken op IBAN: NL 58 RABO 0352 2307 46 van de Antonius van Paduaparochie te Maastricht. Betalingskenmerk: Centrum Edith Stein.

Meer informatie over het Edith Stein Centrum kunt u hier vinden: www.edithsteincentrum.nl

Oversight_edited.jpg
bottom of page