Activiteiten
Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
Ontmoetingsbijeenkomst Diocesane Missie Raad

In de handleiding voor missionaire groepen lezen we dat missie nooit een eenrichtingsverkeer is, maar altijd gericht op ontmoeting. De in 2006 overleden Limburgse missionaris Tjeu Haumann sprak dan ook consequent over missie als dialoog met de ander. Echte dialoog, echte ontmoeting ontstaat alleen, wanneer je bereid bent te luisteren naar de ander, te leren van hem of haar, met de bedoeling samen verder te gaan. De missionaire werkgroep, ook aangeduid als MOV-groep (missie, ontwikkeling en vrede), werkgroep Kerk en Wereld of parochieel missiecomité is binnen de lokale geloofsgemeenschap bij uitstek de drager en uitvoerder

van deze beweging naar buiten.

 

De missionaire groepen staan niet op zichzelf maar maken deel uit van een breder geheel. We mogen met elkaar het geloof delen, instaan voor elkaar, van elkaar leren en elkaar inspireren. We zien echter de tendens van een afname van het aantal vrijwilligers, waardoor een ontmoeting of samenwerking moeilijk te realiseren is.

 

Om de onderlinge ontmoeting, uitwisseling van gedachten en ideeën te bevorderen nodig ik u, namens de Diocesane Missie Raad, van harte uit voor een ontmoetingsbijeenkomst op maandagavond 26 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in ’t Paradies – Munsterstraat 61 in Roermond.

 

Deze avond is bedoeld voor iedereen die een hart heeft voor de missie. Om het meer concreet te maken: missionaire groepen, pastoraal benoemden en geïnteresseerden.

Programma

19.00u                            zaal open en welkom met koffie/thee en gebak

19.30u – 19.50u             Welkomstwoord Vincent Goulmy

                                        Openingswoord Hub van den Bosch

                                        Voorstelrondje van de Diocesane Missie Raad

19.50u – 20.15u             Inleiding door Guus Prevoo

20.15u – 20.30u             Korte pauze

20.30u – 21.30u             Uitwisseling van gedachten

 

Aanmelding voor deze avond graag vóór 15 september via info@missiebureau.nl of t. 0475-386880 of via de antwoordknop in het formulier hiernaast.