top of page
IMG-20230401-WA0007.jpg
Katholieke gemeenschap bracht bijna € 214.000 bijeen

 

Voedsel en onderdak voor slachtoffers aardbeving
 

Begin februari schokte de zware aardbeving in Turkije en Syrië de wereld. Razendsnel kwam de hulp voor de talloze slachtoffers op gang. Ook de Nederlandse katholieke gemeenschap schoot te hulp. Parochies, congregaties en gelovigen brachten samen € 213.780 bij elkaar. 
De opbrengst binnen het Bisdom Roermond bedroeg ruim € 63.000. Inmiddels zijn verschillende initiatieven gesteund die zorgen voor eerste noodhulp: voedsel, dekens, onderdak en eerste hulp. Vastenactie en Missiebureau Roermond coördineerden de gezamenlijke collecte in de Nederlandse Kerkprovincie. 

Op 6 februari zorgde een zware aardbeving, gevolgd door talloze naschokken, voor een onvoorstelbare ramp in het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Meer dan 50.000 mensen overleden; tienduizenden raakten gewond. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden zo’n 23 miljoen mensen getroffen door de aardbeving. 

De Nederlandse katholieke gemeenschap toonde zich onmiddellijk solidair: in de kerken werd gebeden voor de slachtoffers en in alle 
bisdommen werden collectes georganiseerd om lokale charitatieve initiatieven te kunnen steunen die zorgen voor noodhulp. De stichting 
Bisschoppelijke Vastenactie en het Missiebureau Roermond werkten hierin nauw samen en konden zo alle Nederlandse parochies bereiken. In totaal 
beantwoordden 269 parochies en negen congregaties de oproep om de mensen in Syrië en Turkije te hulp te schieten. Ook een groot aantal particuliere donateurs maakte geld over. De katholieke gemeenschap haalde in totaal € 213.780 op.

Voedsel, dekens en eerste hulp kits 
Met de opgehaalde gelden is onder andere het werk van de vereniging Pro Terra Sancta gesteund, die dat in samenwerking met de Franciscaanse broedergemeenschap uitvoert. In West-Aleppo worden families opgevangen die hun huis kwijtraakten. Het gaat daarbij tot nu toe om ongeveer 2.500 mensen. Verder worden dekens en EHBO-dozen uitgedeeld in drie speciaal ingerichte centra in het oosten van Aleppo. Daar zijn tot nu toe 1.500 families mee bereikt. Er is ook een soepkeuken ingericht, waar zeven koks en twintig vrijwilligers drie keer per dag een warme maaltijd uitreiken. Tot nu toe zijn daarmee 3.000 mensen geholpen. In Latakia is een keuken geopend waar drie koks en vijftien vrijwilligers maaltijden 
verzorgen voor ouderen. 

Naast Pro Terra Sancta is onder andere de katholieke parochie in Antakya (Antiochië) 
gesteund. Die vangt 340 families op in parochiecentra. Daarnaast hebben ze zich ontfermd over gezinnen die geen inkomen meer hebben, 
bijvoorbeeld door het wegvallen van de kostwinner of omdat het onmogelijk is geworden om het oude werk weer op te pakken. Ook het opvanghuis Beit el Nour in Beiroet ontving een bijdrage uit Nederland. Zij vangen sinds het uitbreken van de oorlog veel Syrische vluchtelingen op en zien na de aardbeving een enorme toename van vluchtelingen.

 

Daarnaast zijn nog enkele kleinere initiatieven uit het netwerk van Vastenactie en het Missiebureau Roermond gesteund. 

de eerste voedselpakketten worden klaargemaakt

bottom of page