top of page
IMG-20211213-WA0002.jpg
Overzicht projecten 2022

Aanleg Mariagrot

Freetown, Sierra Leone

Tijdens de burgeroorlog (1991-2002) werd de Mariagrot bij de Sacred Heart Cathedral in Freetown verwoest. Het Missiebureau financierde het herstel van de grot en de aanschaf van een nieuw beeld van de H. Maagd Maria. 

Ondersteuning aanschaf laptops Wemboniama School

Kikwit, DR Congo

De Mother Joséphine Wemboniama School heeft financiële ondersteuning ontvangen voor de aanschaf van 10 laptops. Deze laptops worden ingezet om leerlingen de basisvaardigheden van het vak informatica bij te brengen. In totaal zullen ruim 300 leerlingen gebruik gaan maken van deze laptops. Daarnaast krijgt een groep van 70 ongehuwde vrouwen toegang via avondonderwijs. 

Ondersteuning kindertehuis St. Joseph

Uvira, DR Congo

Het kindertehuis St. Joseph van de Congrégation des Soeurs des Saint Joseph des Turin ontving in 2022 een eenmalige bijdrage van 4.000 euro ten behoeve van de scholing en de opvang van 30 nieuwe weeskinderen. Met deze bijdrage zullen de zusters een zelfvoorzienend programma opzetten waardoor ze onafhankelijk kunnen worden van giften van derden. 

Noodhulp overstromingen

Chingleput, India

De COVID-pandemie en de noodzakelijke lockdowns zorgden ervoor dat de toch al erbarmelijke situatie van veel dagloners in India verslechterde. Eind december 2021 zorgde hevige regenval in Madambakkam, Kovilancheri, Kovilambakkam en Madhurambakkam ervoor dat de situatie onhoudbaar werd.  Het Missiebureau richtte een noodhulpactie in. 

Ondersteuning Bukumbi Hospital

Bukumbi, Tanzania

Het Bukumbi hospital ontvangt een jaarlijkse ondersteuning van 1.500 euro via het Missiecomité in Meerssen. 

Ondersteuning Lumezi Mission Hospital via Missiecomité Meerssen

Lumezi, Zambia

Het Lumezi Mission Hospital ontvangt een jaarlijkse ondersteuning van 1.500 euro via het Missiecomité in Meerssen. 

Aanschaf en installatie zonnepanelen catechesecentrum Kandale

Kikwit, DR Congo

Op ruime afstand (vier uur reizen) van het bisdom Kikwit, ligt de missiepost Sainte Marie Kandale. Op de betreffende missiepost is geen electriciteit aanwezig. De missiepost heeft een bijdrage ontvangen voor de installatie van zonnepanelen en opslagbatterijen. Naast lichtvoorziening in de avonduren, krijgen parochianen en rondreizende priesters de mogelijkheid aangeboden hun telefoons en andere apparatuur op te laden. Hierdoor zijn zij niet langer afgesloten van de buitenwereld. 

Ondersteuning renovatie van het centrum voor evangelisatie

Barquisimeto, Venezuela

Het dak van het centrum voor evangelisatie moest dringend gerenoveerd worden. Na iedere heftige regenbui stond het volledige gebouw blank. Dankzij de financiële bijdrage van het Missiebureau werden de beschadigde dakpannen vervangen en werd het platdak voorzien van een nieuwe, waterdichte laag. 

Ondersteuning renovatie watervoorzieningen Casa de Convivencia

Barquisimeto, Venezuela

Het Casa de Convivencia Familia de Nazaret werd 25 jaar geleden gebouwd. Het heeft als doel de evangelisatie van Venezuela te ondersteunen en te bevorderen. Ten tijde van de bouw van het centrum werden 2 waterputten geslagen. In de loop der jaren hebben deze waterputten en bijbehorende opslagtanks flinke schade opgelopen, waardoor er geen schoon drinkwater geleverd kan worden. Mede dankzij de ondersteuning vanuit het Missiebureau is het gehele systeem gerepareerd. 

Oprichting eerste Salvatoriaanse gemeenschapshuis en missie in China

In China werd de eerste fase de realisatie van een gemeenschapshuis van de Salvatoriaanse missie uitgewerkt. De doelen van dit project zijn:

  • het creëren van een gemeenschappelijke woonruimte voor de Chinese Salvatorianen.

  • een basis van waaruit animatie van roepingen en de eerste basisopleiding georganiseerd kunnen worden.

  • een huis waardoor een gemeenschappelijk apostolaat en een eerste vorm van leven in een kloostergemeenschap opgebouwd kan worden. 

Bouw zes leslokalen

Boma, DR Congo

In het bisdom Boma werd de basisschool "Saint Jean Apôtre/Makuala Tembo" grondig aangepakt. Vanwege de slechte staat van onderhoud van het schoolgebouw, was lesgeven niet meer verantwoord. De kinderen liepen, noodgedwongen, elke 19 kilometer naar een andere school, waardoor vele afhaakten. Dankzij de ondersteuning van het Missiebureau, maar ook zeker dankzij de hulp van een grote groep ouders, herrezen 6 nieuwe schoollokalen op de plek van de oude school. 

Installatie watertank parochie

Kayanga, Tanzania

Door klimaatverandering worden de perioden van extreme droogte in Tanzania steeds langer. Daarnaast is er sprake van een forse bevolkingstoename, veroorzaakt door een toestroom van mensen uit buurland Oeganda. De Kayanga Catholic parish heeft een grote wateropslagtank gebouwd om het water tijdens de regenperiodes op te kunnen slaan.

Ondersteuning voedselproject 

Palotaka, Soedan

In het bisdom Torit in Zuid-Soedan zijn vijf parochies een samenwerkingsproject gestart op het gebied van duurzame landbouw. Fr. Haim Dario, pastoor van één van deze parochies, geeft aan dat er door de instroom van vele ontheemden, een flinke bevolkingstoename is. Dit zorgt ervoor dat ook de druk op de voedselvoorziening is toegenomen. Daarnaast is, door klimaatverandering, de productiviteit van de landbouw juist afgenomen. Er ligt dus een noodzaak om de landbouw te herstructureren. Ook zullen silo's worden gebouwd om voedselvoorraden op te kunnen slaan. 

Renovatie dak parochiehuis Kifura

Kigoma, Tanzania

Het dak van een parochiehuis en aangrenzend kantoor in Kifura, Tanzania, was dringend aan vervanging toe. Dankzij de inzet van eigen parochianen en een kleine bijdrage van het Missiebureau kon een nieuw dak geplaatst worden. 

Ondersteuning en empowerment programma plattelangsgezinnen door geitenfok

Kottar, India

Dalits behoren tot de laagste kaste van de hindoeïstische samenleving en worden traditioneel beschouwd als "onaanraakbaar". Dit betekent dat ze werden gezien als onrein en dat ze werden uitgesloten van deelname aan veel aspecten van het sociale en religieuze leven. Hoewel de Indiase grondwet discriminatie verbiedt, worden Dalits nog steeds vaak gediscrimineerd op basis van hun kaste. Dalits hebben vaak beperkte toegang tot onderwijs en werkgelegenheid en worden vaak blootgesteld aan geweld en intimidatie. De Kottar Social Service Society heeft in opdracht van het bisdom Kottar een programma opgezet om de positie van Dalits te verbeteren. In dit programma krijgen 50 Dalit-families een geit overhandigd met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen en hun economische omstandigheden te verbeteren. Geiten zijn relatief gemakkelijk te onderhouden en hebben weinig ruimte nodig, waardoor ze geschikt zijn voor kleine boerderijen en plattelandsgebieden. Daarnaast worden er ook trainingen gegeven over hoe de geiten moeten worden verzorgd en gefokt, zodat de families in staat zijn om een stabiele bron van inkomsten te creëren.

Noodhulp

Galle, Sri Lanka

In 2022 ontving het Missiebureau een oproep vanuit het bisdom Galle in Sri-Lanka. De situatie in Sri-Lanka was én is onhoudbaar. Door natuurrampen, interne conflicten, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, was de inflatie ongekend hoog. Er dreigde een grootschalige interruptie van het dagelijkse leven en hongersnood. Dagelijks klopten tientallen mensen aan bij het bisdom voor hulp, terwijl het bisdom zelf nog maar voor enkele dagen eten had. Via een noodhulp actie van het Missiebureau werd een bedrag van ruim 6.000 euro uitgekeerd. Het bisdom Galle kon met dit bedrag voedselpakketten kopen die overhandigd werden aan de lokale bevolking.

Black And White Minimalist A4 Document Geometric Page Border .jpg

Woonvoorziening Purakkayam en Azhangad

Kanjirapally, India

Na werkloosheid is gebrek aan huisvesting een toenemend probleem in delen van het bisdom Kanjirapally. De overheid heeft in het verleden verschillende sociale huisvestingsprogramma's uitgevoerd, maar het probleem blijft onverminderd voortbestaan vanwege de hoge bevolkingsdichtheid. Het bisdom heeft via haar sociale dienstverleningsorganisaties sinds 1977 in totaal 17.030 huizen tegen lage kosten verstrekt aan de mensen met een zeer laag inkomen en weduwen. De huizen worden over het algemeen goed onderhouden door de bewoners. 
De huizen die gebouwd worden, moeten stevig zijn gezien de lokale en geofysische omstandigheden. In Kerala duurt het regenseizoen ongeveer vier maanden met zeer zware regenbuien vergezeld van harde winden. In de bergachtige regio's is de situatie veel intenser. 

Aanschaf en installatie van zonnepanelen pastoraal centrum

Bafang, Kameroen

Het bisdom Bafang is op 26 mei 2012 opgericht. Dankzij ondersteuning van het Missiebureau werd enkele jaren geleden een pastoraal centrum gerealiseerd.  Dit pastoraal centrum ontvangt werkgroepen, en verenigingen voor vergaderingen, ontmoetingen, trainingen, spirituele retraites en gebedsbijeenkomsten. Onderbrekingen in de levering van electriciteit bemoeilijkt echter de exploitatie van het centrum. Het bisdom Bafang schakelde daarom onze hulp in voor de installatie van zonnepanelen. 

Aanschaf geluidsinstallatie St. Veronica Outstation

Morogoro, Tanzania

St. Veronica Outstation diende bij ons een aanvraag in voor een geluidssysteem. Het aantal kerkgangers voor de zondagse eucharistieviering loopt gestaag op. De nieuwe kerk is hierop al berekend, maar er is geen goed geluidssysteem, waardoor de priesters nauwelijks verstaanbaar zijn. Een nieuw geluidssysteem zorgt ervoor dat de parochianen de viering weer aandachtig kunnen volgen. 

Renovatie St. Peter's church

Natham-Dindigul, India

De pastorie van de St. Peter's church in Natham verkeerde in deplorabele staat. Er zaten grote scheuren in de muur en bijna het gehele pleisterwerk was verdwenen. Daarnaast lekte het dak bij zware regenbuien. Het bisdom Dindigul vroeg het Missiebureau voor een bijdrage in de kosten van de renovatie van de pastorie.

Ondersteuning maracuja project

Tehuantepec, Mexico

Dat klimaatverandering grote gevolgen heeft merken ook de koffieboeren in Baranca Colorada, Mexico. Door hevige regenval, afgewisseld met perioden van langdurige droogte, mislukken oogsten en beschadigen koffieplanten. Ze worden daarom al op hoger gelegen gebied geplant. Maar ook op hoger gelegen gebied vallen de resultaten vaak tegen. Ze zijn daarom overgeschakeld op de teelt van maracuja. Pater van der Hoff was deze zomer op bezoek bij het Missiebureau en vroeg om een bijdrage voor de aanschaf van een verwarmingsketel. Deze is nodig bij de verwerking van de maracuja. 

Ondersteuning San Pio de Pietrelcina School 

Guayaquil, Ecuador 

De San Pio de Pietrelcina School biedt onderwijs aan kinderen van kleuter- tot middelbare school en legt daarbij de nadruk op zowel academische als spirituele vorming. 

 De school staat bekend om zijn hoge kwaliteit van onderwijs en heeft een sterke reputatie opgebouwd in Guayaquil en omgeving. Zij biedt diverse vakken aan, waaronder talen, wetenschappen en kunstvakken, en heeft een uitgebreid programma voor buitenschoolse activiteiten en sport. 

De school mocht 3 jaar lang ondersteuning ontvangen via Vastenactie Bisdom Roermond - parochiecluster Edith Stein 

Ondersteuning uitbreiding varkensproject 

Ibadan, Nigeria 

Het SMA-seminarie in Ibadan vroeg om hulp bij de uitbreiding van hun varkensstallen. Op het seminarie studeren momenteel 54 seminaristen. De huidige leef- en werkomstandigheden in Nigeria zijn de laatste tijden moeilijker en zwaarder geworden. Prijzen van brandstof en voeding zijn dusdanig gestegen dat het seminarie op grote schaal zelfvoorzienend is geworden. Hiertoe zijn zij  enige tijd geleden een varkensproject gestart, hetgeen erg succesvol is gebleken.  Afgezien van de bijdrage aan de eigen voedselvoorziening, levert het ook een bescheiden inkomen voor het huis op. Gezien het aantal varkens met een grote kroost was uitbreiding noodzakelijk 

Empowermentprogramma Dalit vrouwen 

Tiruchirappalli, India 

De positie van Dalit vrouwen in India is erbarmelijk vanwege de discriminatie en onderdrukking die zij ervaren op basis van hun kaste, gender en sociaaleconomische achtergrond. Door deze vrouwen te voorzien van kippen, geiten of koeien en de nodige training, kunnen ze hun vaardigheden en capaciteiten ontwikkelen, hun zelfvertrouwen vergroten en economisch zelfstandig worden. Dit draagt bij aan duurzame armoedebestrijding, de bevordering van gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Het programma draagt ook bij aan verandering in de manier waarop Dalit-vrouwen worden gezien en behandeld in de samenleving. Hierdoor verbeteren niet alleen de individuele levens, maar kan de samenleving transformeren naar een meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. Betreffend project werd 3 jaar ondersteund via Vastenactie Bisdom Roermond - dekenaat Susteren 

Ondersteuning aanleg waterput en wateropslagtank 

Vengaivasal, India 

Vengaivasal is een klein dorpje in het bisdom Chingleput, Tamil Nadu, India. De mensen in het dorp verdienen voornamelijk als dagloners een zeer schamel inkomen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Omdat er geen goede bron voor schoon drinkwater is, drinken ze vervuild water waardoor ze vatbaar zijn voor verschillende ziekten.  Dankzij een bijdrage van het Missiebureau konden een waterput en wateropslagtank aangelegd worden waardoor 255 families toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater. 

Ondersteuning priester programma

Trivandrum, India 

Het aartsbisdom Trivandrum ontving ondersteuning voor een begeleidingstraject voor priesters die 5 jaar actief zijn in het pastorale leven  en in de praktijk op de nodige problemen stuiten. Aangezien er een hoog uitvalrisico bestaat,  wil het aartsbisdom deze priesters beter ondersteunen. Men heeft hiervoor een programma van 12 maanden ingericht waarin 35 jonge priesters actief begeleid worden. ​

Ondersteuning bijbelproject inheemse taal 

San, Malí 

De Bwa zijn een etnische groep in Mali, voornamelijk gevestigd in het zuiden van het land, in de regio's Sikasso, Bougouni en Yanfolila. Ze spreken een taal die ook Bwa wordt genoemd, een Gur-taal die nauw verwant is aan het Bobo en Samo. 

Tot voor kort had de BWA gemeenschap geen toegang tot de bijbel in hun eigen taal. Dankzij de inzet van pater Bloemarts (op foto) die zowel het Oude als het Nieuwe Testament vertaalde naar het BWA en een ondersteuning vanuit het Missiebureau, kon dit prachtige levenswerk gerealiseerd worden. 

Arrivée Bible.png

Ondersteuning project medische hulpmiddelen gehandicapten 

Lima, Peru 

Zr. Christianne, medisch missiezuster, vertelde ons dat het slecht gesteld is met de gezondheidszorg in delen van Peru. De arme laag van de bevolking heeft nauwelijks toegang tot goede gezondheidszorg omdat er geen ziektekostenverzekering voor hen is.  Voor deze groep was Zr. Christianne op zoek naar ondersteuning voor de aanschaf van medische hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, protheses, looprekjes, korsetten en medicatie.  Ook vroeg zij ondersteuning voor fysiotherapie voor diverse kinderen en volwassenen. 

 

Uitbreiding klaslokalen Sainikpuri parish 

 Hyderabad, India 

Fr. Gopu Sunder Reddy, ooit zelf via het priesterstudentenprogramma financieel ondersteund, klopte bij ons aan met een hulpvraag voor de uitbreiding van zijn pastorie met leslokalen. Reddy woont zelf in een éénkamerwoning zonder sanitaire voorzieningen. Iedere zondag komen  105 kinderen bij hem op bezoek voor de zondagsschool. Er was dus dringend behoefte aan extra ruimte en toiletten. 

Afbouw dak St. Denis parish 

Mzuzu, Malawi 

De Sint-Ceciliaparochie is opgericht in 2017. Het is een van de meest landelijke parochies in het bisdom Mzuzu. De uitgestrekte parochie heeft 26 hoofdkerken en 46 subkerken. In één van de uithoeken van de parochie stond echter nog geen kerk en werd de mis onder een boom gevierd. Nadat de beslissing was genomen om ook hier een kerk te bouwen, werden alle parochianen gemobiliseerd voor het maken van bakstenen. In de loop der maanden ontstond een prachtige kerk. Geld voor een dak was er echter niet meer. Om teloorgang van het gebouw te voorkomen, heeft het Missiebureau geholpen met het plaatsen van een dak.

Noodhulp 

Oeiras, Brazilië 

Socorro do Piauí is een van de armste gemeenten in de Braziliaanse staat Piauí. Veel mensen in de gemeenschap hebben beperkte toegang tot basisbehoeften zoals gezondheidszorg, onderwijs en basisvoorzieningen zoals drinkwater, riolering en elektriciteit. Ook voor veel parochianen van de Paroquia de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro is het leven zeer zwaar. Aangezien er honger heerst, vroeg de lokale pastoor om een bijdrage om voedselpakketten te kunnen aanbieden aan zijn parochianen. 

Mineral water plant 

Guntur, India 

Het bisdom Guntur benaderde ons met het verzoek tot financiële ondersteuning in de oprichting van een mineral waterfabriek. Het drinkwater in de regio van Nuthakki Village is ernstig vervuild door de aanwezigheid van enkele grote fabrieken. Vanwege de droogte is het aanboren van grondwater geen optie meer. Aangezien de vrouwen op grote loopafstand schoon drinkwater moeten gaan halen, is men steeds vaker geneigd om toch het vervuilde water te drinken, met alle gevolgen nadien. De fabriek zal de zogeheten reverse osmosis techniek toepassen. Reverse osmosis is een waterzuiveringsproces waarbij water onder hoge druk door een semi-permeabel membraan wordt geduwd, dat alleen watermoleculen doorlaat en grotere moleculen en onzuiverheden blokkeert. Het proces wordt gebruikt om drinkwater, proceswater en afvalwater te zuiveren en om zeewater te ontzilten. 

Lesmateriaal voor scholen en ondersteuning ouderen 

Cap-Haïtien, Haïti 

In Haïti is de meerderheid van de bevolking werkloos.  Deze situatie heeft ernstige gevolgen, zoals promiscuïteit, prostitutie, bedelen, diefstal, enzovoort. De voornaamste slachtoffers zijn kinderen en jongeren. We treffen kinderen aan die moeite hebben om te eten, zichzelf te kleden, voor zichzelf te zorgen en naar school te gaan. Soms onderbreken ze het schooljaar omdat ze de symbolische bijdrage niet kunnen betalen. Om deze kinderen te ondersteunen en motiveren heeft het Missiebureau het onderwijsmateriaal betaald, zodat er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.  

Ook ouderen en vooral weduwen komen in de verdrukking. Het aartsbisdom Cap-Haïtien heeft een speciaal ondersteuningsprogramma voor hen ingericht zodat ze maaltijdpakketten kunnen krijgen. 

Ondersteuning aanschaf muziekinstrumenten tbv evangelisatieprogramma 

Atakpamé, Togo 

De St. Omobono parochie in één van de buitenwijken van Atakpamé heeft een muziekschool opgericht. Fr. Hubert  Dadale omschrijft de doelen die hij hiermee voor ogen heeft als volgt: 

  • Evangeliseer door middel van cultuur en muziek. 

  • Onderwijs over vrede, tolerantie en acceptatie van anderen door middel van cultuur, vooral muziek. 

  • Train jonge mensen om een liefde voor muziek te hebben. 

  • Ontwikkel de muzikale tradities die specifiek zijn voor onze cultuur en maak deze leesbaar voor en door iedereen. 

  • Train de studenten in kerkmuziek om de verschillende liturgische vieringen te animeren. 

Het Missiebureau heeft ondersteund in de aanschaf van de benodigde instrumenten. 

Ondersteuning MMT Hospital 

Mundakayam, India 

Het Mundakayam Medical Trust Hospital (MMT ziekenhuis) in Mundakayam werd in 1965 onder toezicht en management van het bisdom Kanjirapally in India opgericht. Hun doelstelling was van meet af aan het aanbieden van zorg aan mensen aan de rand van de samenleving. Om hun zorgstandaard op een hoog niveau te kunnen houden, zijn in 2001 gestart met een interne opleiding tot verpleegkundige en een interne laboratoriumschool. Beide instituten leiden per jaar 50 studenten die optimaal zijn toegerust om zorg te kunnen bieden.  

Dit project werd ondersteund in het kader van de Vastenactie Bisdom Roermond/ parochies  Bemelen, Cadier en Keer,Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch. 

Ondersteuning Holy Family School 

Elangoi, India 

De Holy Family International School  werd opgericht in 2002 in Elangoi, een plattelandsgemeente in de Indiase deelstaat Kerala. Omdat de parochianen van Elangoi deze noodzaak van kwalitatief onderwijs  inzagen, besloten zij in 2002 om een Engelstalige middelbare school op te richten. De school heeft inmiddels een hoge academische standaard bereikt. De school heeft behoefte aan veel zaken, zowel voor wat betreft de gebouwen als leermiddelen. Het bisdom heeft ons gevraagd hen te helpen bij de aanschaf van 5 interactieve schoolborden, zogenaamde ‘digiborden’. 

Dit project werd ondersteund via Vastenactie Bisdom Roermond/parochies Hulsberg. 

Ondersteuning Pope Francis Home 

Paramathalingapuram, India 

Corona heeft wereldwijd het leven van vele mensen verwoest. Ook in India zijn enorm  

veel slachtoffers te betreuren. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of  

zelfs beiden. Deze kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Kinderen komen er  

alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het ziekenhuis. Er is een  

enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Het Pope Francis Home, onderdeel van Anbu illam, kan plaats bieden aan 50 kinderen.  

Dit project werd ondersteund via Vastenactie Bisdom Roermond/dekenaat Thorn 

Aanleg sanitair Sirumalar school 

Sivagangai, India 

De school werd opgericht in 1924 en heeft momenteel 124 leerlingen (68 meisjes en 56 jongens) en 6 medewerkers. Het bijbehorende toiletgebouw was zeer onderkomen was en moest afgebroken worden. De kinderen doen nu hun behoefte buiten, wat onhygiënisch en een bron van ziektes is. Het lokale bisdom, dat de school beheert, vraagt onze steun voor de bouw van nieuwe toiletten voor jongens en meisjes.  

Dit project werd ondersteund via Vastenactie Bisdom Roermond/parochies Weert (Sint Martinus -Heilige Oda -Heilige Hieronymus en Antonius) 

Ondersteuning verblijfshuis ziekenhuis 

Ntcheu, Malawi 

Nsipe in Malawi ligt ten noorden van Balaka en 20 km ten zuiden van Ntcheu. Oorspronkelijk, in de jaren 1937 van de vorige eeuw, was de Nsipe bedoeld als de plaats waar de Bisschop zou zetelen, maar door herverdeling van het de diocees werd Dedza de vestigingsplaats van de bisschop. Nsipe heeft daaraan wel een prachtig huis voor de Witte Paters over gehouden en een niet mindere mooie kerk. 

Er werd een grote school bijgebouwd en een klein ziekenhuis. Voor dit ziekenhuis was pater Jo Kuppens op zoek naar ondersteuning voor de bouw van een verblijf (incl. toiletten en keuken) voor de verzorgers en familie van de patiënten die zijn opgenomen.  

Dit project werd ondersteund door Vastenactie Bisdom Roermond/parochies  Weert (Sint Martinus- Heilige Oda- Heilige Hieronymus en Antonius).

Nieuw meubilair St. Antonyschool 

Kanjirapally, India 

In 2021 werd de regio Azhangadu hard getroffen door aardverschuivingen en overstromingen.  Hoewel de structuur van de St. Antonyschool niet beschadigd werd, mocht het grootste deel van het meubilair en de lesmaterialen als verloren beschouwd worden. Sindsdien is het puin opgeruimd en zijn de schoolgebouwen en terreinen gedesinfecteerd om besmetting door het vervuilde water te voorkomen. Bij de enorme taak om het beschadigde meubilair te repareren en het verloren meubilair en lesmaterialen te vervangen werd de hulp ingeroepen van Vastenactie Bisdom Roermond/parochiefederatie Blerick. 

Ondersteuning onderwijsproject 

Cúcuta, Colombia 

De stad Cúcuta staat bekend om zijn grote armoede, hoge werkloosheid, slechte huizen en vele krotten die zijn gebouwd tegen de helling van de berg. De gezinnen die er wonen bestaan meestal uit 5 tot 6 kinderen, grote gezinnen dus. De moeders hebben geen werk, doen de huishouding en als vaders wel werk hebben is dat hoofdzakelijk als handarbeider, bouwvakker of landarbeider. Vanaf het zesde jaar zijn kinderen in Colombia leerplichtig en voor deze kinderen ontvangen scholen gemiddeld 600.000 peso’s (ca € 240) per kind subsidie per jaar. Met dit geld en andere giften moet alles worden betaald, dus ook de leraressen. Stichting Funfamilia ontving een bijdrage ten behoeve van dit onderwijsproject via Vastenactie Bisdom Roermond/parochie Horst aan de Maas 

Wat hebben wij bereikt in 2022?

Dankzij uw hulp:

• ontvingen in totaal 11.000 mensen een noodhulppakket.

• kregen 4.250 kinderen toegang tot onderwijs of werd hun onderwijsprogramma aanzienlijk verbeterd.

• kregen 1.000 vrouwen en meisjes een beroepsopleiding.

• kregen 6.500 mensen betere toegang tot zorg.

• werden 9 kapellen, kerken of pastorale centra gebouwd, uitgebreid of gerenoveerd.

• kregen 3.200 mensen toegang tot schoon drinkwater.

• kreeg de Bwa bevolking in Mali en Burkina Faso voor het eerst toegang tot de bijbel in hun eigen taal, het Bomu.

 

Dankzij uw bijdragen aan het adoptieproject kregen maar liefst 270 kinderen opvang en/of onderwijs. Tevens konden, dankzij uw bijdragen aan het priesterstudentenprogramma, 21 priesterstudenten gehoor geven aan hun roeping

"Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden"

bottom of page