top of page
msusa blantyre 4.jpg
Noodtoestand in delen van Malawi

 

Net als andere landen in Zuid-Afrika heeft Malawi de afgelopen tijd te maken gehad met intense gevolgen van door het klimaat veroorzaakte 
natuurrampen. De intensiteit en frequentie van deze natuurrampen is toegenomen, waardoor gemeenschappen blijvend kwetsbaar zijn 
geworden. Tussen januari en februari van dit jaar hebben de zuidelijke en delen van de noordelijke regio van Malawi te kampen gehad met 
overstromingen als gevolg van zware regenval. De situatie is verergerd door de cycloon Freddy die Malawi op 12 maart jongstleden trof. De 
zuidelijke regio -  en dan vooral de districten Blantyre, Mulanje, Phalombe en Machinga - is het zwaarst getroffen. Veel huizen en andere 
infrastructuur zijn ingestort, mensenlevens en vee zijn verloren gegaan en veel mensen zijn gewond geraakt.

Op 13 maart heeft de president van Malawi de noodtoestand uitgeroepen in veertien districten in het zuiden van Malawi, nadat cycloon Freddy het land had getroffen. Hoewel de cycloon is uitgeraasd, blijft de zuidelijke regio blootgesteld aan zware regenval. 

Hulp vanuit bisschoppenconferentie Malawi
De lokale Kerk zet zich in om hulp te bieden. Aartsbisschop Thomas Luke Msusa, bracht op 15 maart een bezoek aan de getroffen plaatsen, om de nabestaanden en de gewonden te troosten en de schade op te nemen. Samen met parochiepriesters deelde hij noodpakketten uit die levensmiddelen en kleine tenten bevatten. Ook werd de zondagse kerkcollecte in heel Malawi bestemd voor de ondersteuning van de slachtoffers. 

Veel slachtoffers en ontheemden
Op 20 maart bleken ongeveer 508.244 mensen ontheemd, waren er 499 dodelijke slachtoffers te betreuren, 427 mensen vermist en 1.332 gewonden. In allerijl werden 534 kampen opgericht om de ontheemden op te vangen. Ook parochiekerken en katholieke scholen zijn ingericht als opvangplekken. De meeste mensen zijn hun hele have en goed kwijtgeraakt. Sommige dorpen, zoals Chiradzulu en Blantyre, zijn volledig weggevaagd door modderstromen. Er zijn ook dorpen volledig onbereikbaar omdat de wegen ernaartoe niet begaanbaar zijn. Volgens schattingen heeft de cycloon ongeveer 34.517 hectare landbouwgrond beschadigd en weggespoeld. Het ontbreken van sanitaire voorzieningen heeft reeds geleid tot de eerste gevallen van cholera. De regering en lokale Kerken verlenen hulp en blijven dit ook doen. Maar ze kunnen dit niet alleen en hopen op internationale hulp. Zeker omdat men verwacht dat natuurrampen het land in de toekomst zullen blijven treffen. De bijkomende verwoesting is een groot drama voor veel Malawiërs.  Dit terwijl zij juist het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, die als veroorzaker van deze natuurrampen bekend staat. “Als vervuilers blijven vervuilen, dan is herstel voor Malawi praktisch onmogelijk,” aldus Chimwemwe Sakunda Ndhlovu, nationaal coördinator Caritas Malawi. Naast internationale hulp zijn ambitieuze emissiereductieplannen dus bittere noodzaak. 

Het Missiebureau heeft een langlopend contact met de aartsbisschop en heeft hulp aangeboden.
Wilt u meehelpen? Maak dan uw bijdrage over naar het volgende rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 o.v.v. Malawi. 

msusa blantyre 3.jpg

Aartsbisschop Thomas Luke Msusa bezoekt het rampgebied.

de eerste voedselpakketten worden klaargemaakt

bottom of page