top of page
Zonder titel (1600 x 1600 px) (1600 x 2000 px) (2500 x 2000 px) (1600 x 2000 px) (2500 x 2
Missiebureau biedt hulp aan Marokko en Libië

 

Het Missiebureau heeft met diepe verslagenheid kennisgenomen van de recente rampen die zowel Marokko als Libië hebben getroffen. De aardbeving in Marokko en de verwoestende overstromingen in Libië hebben geleid tot aanzienlijke verliezen aan mensenlevens en eigendommen. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en hun families.

Paus Franciscus heeft tijdens zijn wekelijkse audiëntie op 13 september herinnerd aan de rampen van de afgelopen dagen in Libië en Marokko en opgeroepen tot gebed en solidariteit.

Paus Franciscus: ‘Mijn gedachten zijn bij de bevolking van Libië die ernstig is getroffen door de zware regenval, die heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen, met talloze doden en gewonden en grote schade als gevolg. Ik nodig u uit om samen met mij te bidden voor de doden, hun families en de ontheemden. Laat ons solidair zijn met deze broeders en zusters die zo hard door deze ramp zijn getroffen!”

Tegelijk vroeg de paus op 13 september aan het einde van de algemene audiëntie om de Marokkaanse slachtoffers van de aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter niet te vergeten. ‘Mijn gedachten zijn bij het nobele Marokkaanse volk dat lijdt onder deze aardbevingen. Laten wij bidden voor Marokko en voor de inwoners. Moge de Heer hen de kracht geven om te herstellen.’

 

Het Missiebureau heeft inmiddels hulpverzoeken binnen van de aartsbisschop van Rabat, kardinaal Christobal López Romero en de apostolisch vicaris van Tripoli in Libië, Mgr. George Bugeja OFM. Kardinaal Cristóbal López Romero, aartsbisschop van Rabat schrijft ons: "We moedigen degenen die al hun solidariteit hebben getoond ten zeerste aan om ons te blijven steunen. De wederopbouwfase zal maanden of zelfs jaren duren. Hij voegt eraan toe dat de mensen in Libië ook zwaar getroffen zijn en dringend hulp nodig hebben: "We vragen iedereen ook solidair te zijn met onze broeders en zusters in Libië. De Kerk daar is zelfs kleiner dan de onze, maar ze zullen er alles aan doen om de mensen die door deze overstroming hebben geleden, te helpen."

Mgr. George Bugeja OFM, apostolisch vicaris van Tripoli in Libië, benadrukte dat alle hulp, hoe klein het bedrag ook is, van harte welkom is. "In tijden van crisis is onderlinge solidariteit van onschatbare waarde. Laten we niet vergeten dat zelfs de kleinste bijdrage een groot verschil kan maken in het leven van degenen die het meest in nood zijn," benadrukte hij.

Kardinaal Cristóbal López Romero onderstreept de uitdagingen bij het verlenen van hulp in Marokko, waar de getroffen bevolking verspreid is over uitgestrekte gebieden, waaronder moeilijk bereikbare berggebieden. "Het betreft kleine gemeenschappen, maar talrijk, en verspreid over een groot grondgebied, in bergachtige gebieden die al moeilijk te bereiken waren en die nu, met de vernietiging van wegen en de extra moeilijkheden veroorzaakt door de aardbeving zelf, nog moeilijker te bereiken zijn. Mensen ontvangen basisbehoeften zoals generatoren, voedsel, drinkwater, kleding en medicijnen. Er wordt ook gezocht naar duurzame tenten, omdat de huidige tenten niet bestand zijn tegen de koude nachten en langdurig gebruik. Naast materiële hulp is echter ook psychologische en spirituele steun van groot belang, omdat de getroffenen diep geraakt zijn.”

 

De kardinaal voegt eraan toe dat hij in gesprek is met de overheid en andere betrokken partijen om de hulpverlening te coördineren. "Er is een overweldigende solidariteit en inzet. Veel civiele organisaties en de overheid doen hun uiterste best om deze getroffen mensen te helpen. Dus we maken ook deel uit van de wereldwijde gemeenschap en moeten deel uitmaken van deze gezamenlijke inspanning, die gecoördineerd moet zijn," concludeert hij.

We moedigen iedereen aan om bij te dragen aan de noodhulpinspanningen. U kunt uw bijdragen overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08  o.v.v. noodhulp Marokko en Libië. 

cardinal.JPG

Kardinaal Cristóbal López Romero, aartsbisschop van Rabat

de eerste voedselpakketten worden klaargemaakt

bottom of page