top of page
chinese kool  (1).png
Kwekerij Chinese kool in Congo-Kinshasa

De Zusters van Maria in Kwango is een groep inspirerende vrouwen die zich inzetten voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen in Congo-Kinshasa. In hun streven naar voedselautonomie voor de gemeenschap hebben ze een ambitieus project opgezet om Chinese kool te telen en zo te voorzien in de voedselbehoeften van de gemeenschap. 

Deze zusters hebben een lange geschiedenis van toewijding en service aan de gemeenschap. Sinds hun oprichting in 1937 hebben ze zich ingezet voor de christelijke opvoeding en de sociale en economische promotie van meisjes en vrouwen in Congo-Kinshasa. Ze bieden onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, weeshuizen en huisvesting en steun aan kwetsbare groepen. 

Oorlogen
Helaas heeft het bisdom Kenge, waar de zusters zich onlangs hebben gevestigd, te maken met verschillende crises. De nasleep van de 
bevrijdingsoorlog in 1997 is nog steeds merkbaar. Daarnaast zijn ook de gevolgen van een gewelddadige gemeenschapsoorlog tussen de Yaka- en Teke-stammen groot. De mensen durven niet meer het veld op uit angst aangevallen en vermoord te worden. Dit zorgt voor hongersnood en 
ondervoeding. De zusters hebben veel ervaring opgedaan in kleinschalige landbouwprojecten in het bisdom Kikwit, waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ze doen daarom een beroep op het Missiebureau om te helpen om een project voor de teelt van Chinese kool op te zetten, om zo op een veilige manier de voedselbehoeften van de gemeenschap te kunnen waarborgen. Met ondersteuning van het Missiebureau kunnen ze een stuk omheind land kopen, zaailingen en zaden kopen, een irrigatie-systeem aanleggen en een groep vrijwillige toezichthouders aanstellen. Met uw hulp kunnen we de gemeenschap voorzien van de voedingsstoffen die ze nodig hebben om gezond en sterk te blijven.

chinese kool 2.jpg

Een moeder brengt haar kinderen naar school. Ze is op haar hoede, want het gebied is niet veilig. 

bottom of page