top of page
indiareis smeets.JPG
In Memoriam: oud-bisschop Harrie Smeets

Met diepe droefheid namen wij woensdagmiddag kennis van het overlijden van onze oud-bisschop, Harrie Smeets. In deze moeilijke tijden vinden wij troost in zijn inspirerende levensmissie en zijn onwankelbare toewijding aan het dienen van mensen in de geest van liefde en geloof.

Bisschop Smeets, wiens levensmotto ‘In Gods naam mensen liefhebben’ was, leefde deze woorden in elk aspect van zijn werk en interacties met anderen. Dit motto was niet alleen een leidraad voor hem, maar ook een bron van inspiratie voor velen. Hij zei ooit in een interview: “In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.” Deze woorden weerspiegelen zijn diepe overtuiging dat liefde en dienstbaarheid de kern vormen van onze weg hier op aarde. 

Zijn onuitputtelijke inzet voor ons bisdom en zijn onwankelbare geloof in de kracht van liefde en compassie zullen voortleven in onze harten.

Terwijl wij rouwen om zijn heengaan, beloven wij zijn nalatenschap te eren door zijn voorbeeld te volgen en zijn missie voort te zetten. In zijn geest zullen wij blijven streven naar een wereld waar liefde, mededogen en solidariteit de hoekstenen vormen van onze gemeenschap.

In gedachten en gebeden zijn wij bij zijn familie, vrienden en iedereen die geraakt is door dit verlies. Moge zijn ziel rusten in vrede en zijn herinnering een zegen blijven.

Indiareis smeets 2.JPG
bottom of page