Vastgestelde collectes 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben in hun vergadering van 13 oktober 2020 het collecteschema voor 2021 vastgesteld. Zoals elk jaar staan hierop de data waarop tijdens de vieringen in parochies verplichte collectes voor bepaalde doelen gehouden dienen te worden. Het schema ziet er als volgt uit:

 

  • 16 – 31 januari: Actie Kerkbalans

  • 17 feb – 4 april: Bisschoppelijke Vastenactie

  • 24 – 25 april: Roepingenzondag

  • 15 – 23 mei: Pinksteractie/Week Nederlandse Missionarissen

  • 28 – 29 augustus: Missie Verkeersmiddelenactie / MIVA

  • 2 – 3 oktober: Wereldmissiedag van de kinderen (Missio)

  • 23 – 24 oktober: Missiezondag (Missio)

  • 6 – 7 november: Zondag voor de Oecumene/Willibrordzondag

  • 20 – 21 november: Nationale Jongerencollecte

  • 27 november – 19 december: Bisschoppelijke Adventsactie

 

Vastgestelde collectes 2022

Vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 15 juni 2021:

Collecterooster jpg.jpg