Vastgestelde collectes 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben in hun vergadering van 13 oktober 2020 het collecteschema voor 2021 vastgesteld. Zoals elk jaar staan hierop de data waarop tijdens de vieringen in parochies verplichte collectes voor bepaalde doelen gehouden dienen te worden. Het schema ziet er als volgt uit:

 

  • 16 – 31 januari: Actie Kerkbalans

  • 17 feb – 4 april: Bisschoppelijke Vastenactie

  • 24 – 25 april: Roepingenzondag

  • 15 – 23 mei: Pinksteractie/Week Nederlandse Missionarissen

  • 28 – 29 augustus: Missie Verkeersmiddelenactie / MIVA

  • 2 – 3 oktober: Wereldmissiedag van de kinderen (Missio)

  • 23 – 24 oktober: Missiezondag (Missio)

  • 6 – 7 november: Zondag voor de Oecumene/Willibrordzondag

  • 20 – 21 november: Nationale Jongerencollecte

  • 27 november – 19 december: Bisschoppelijke Adventsactie

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350