top of page
Ajak en haar kinderen zijn blij en dankbaar voor de hulp en steun van Awut .jpg
Vrijwilligers en donateurs Vastenactie Bisdom Roermond, bedankt!

 

De Veertigdagentijd en daarmee de Vastenactiecampagne liggen alweer 
een tijdje achter ons. In veel parochies werd actiegevoerd voor Zuid-Soedan of voor een eigen doel. De nood in Zuid-Soedan is hoog. Niet voor niets riep paus Franciscus begin februari tijdens zijn bezoek aan het land de wereld op om de mensen daar niet te vergeten, omdat onze solidariteit zo hard nodig is. Recent bericht uit Zuid-Soedan maakt duidelijk hoe waar zijn woorden zijn.

Naar verwachting krijgen in Zuid-Soedan meer dan zeven miljoen mensen dit jaar te maken met voedseltekorten. Dat is twee derde van de bevolking! Zo’n 1,4 miljoen kinderen zijn ondervoed en naar verwachting zullen 9,4 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van schoon 
water, voedsel en ondersteuning. Geweld, droogte afgewisseld door overstromingen zijn de belangrijkste oorzaken van de dramatische  voedseltekorten.

Oogst mislukt
Via de Vastenactiecampagne maakten we de afgelopen weken kennis met Awut en Ajak, twee weduwes uit Zuid-Soedan die elkaar vonden in hun 
nieuwe gemeenschap Malek. Vorige week kwam er bericht over de vriendinnen. Het gaat dankzij de steun van de lokale partner van Vastenactie beter met de families, maar er blijven uitdagingen: “Dankzij de nieuwe spaargroep kunnen we geld opzij leggen zodat de kinderen naar school kunnen,” vertelt Awut, “maar we hebben door de droogte maar weinig kunnen oogsten. Om toch wat geld te verdienen, kopen we op de markt bij de rivier gedroogde vis, die we hier in de dorpen verkopen. Eén van ons gaat dan op pad om vis te kopen en de ander zorgt voor de kinderen.”

 

De vrouwen kregen ook voedselsteun via de lokale partner van Vastenactie: “Gelukkig kregen we extra erwten, sorghum en pinda’s, zodat we iets te eten hadden na de mislukte oogst. We ontvingen ook zaden en gereedschap om opnieuw te kunnen zaaien.” Het campagneproject steunt 1.500 huishoudens in de deelstaat Warrap in Zuid-Soedan. Inmiddels zijn de families voorzien van noodrantsoenen, bestaande uit erwten, sorghum en een lokale pindasoort, en zaad voor onder andere tomaten, okra, boerenkool, wortel en pompoenen. Er zijn driehonderd ossenploegen verdeeld en er zijn mensen getraind in basisbeginselen van de agro-ecologie, zodat ze hun kennis kunnen delen met de andere families.

Samen is beter dan alleen
Awut en Ajak kijken ondanks alle uitdagingen hoopvol naar de toekomst: “Er wordt meer regen verwacht, dus we hopen dat we straks een betere oogst krijgen. Dan hebben we voldoende te eten en kunnen we wat extra geld verdienen. Daarmee kunnen de kinderen naar school en hebben ze meer kans dat ze later voldoende geld kunnen verdienen om voor zichzelf te zorgen.”

Vastenactie Bisdom Roermond dankt alle vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet om deze campagne te doen slagen. Ook voor deze campagne geldt: ‘samen is beter dan alleen!’ Ook onze trouwe gevers willen we graag hartelijk danken. Uw bijdrage is van onschatbare waarde. Wij houden u graag via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van dit project. 

Awut en Ajak doorstonden een oorlog en helpen elkaar om te overleven.jpg
bottom of page