top of page
Man of Faith
Vastenboodschap Paus Franciscus 2022

 

Word niet moe het goede te doen 

 

Paus Franciscus baseerde zijn boodschap voor de vastentijd op een passage uit de brief van Paulus aan de Galaten: "Laten we niet moede worden goed te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen." (6:9-10).

Door zijn boodschap te starten met het beeld van zaaien en oogsten, wijst de Heilige Vader erop dat "de veertigdagentijd ons uitnodigt tot bekering, tot een verandering in denkwijze, zodat de waarheid en schoonheid van het leven niet zozeer gevonden worden in bezittingen, maar in geven, in het zaaien en delen van goedheid."

Werkers van God

God, legt hij uit, is de eerste die zaait en overvloedige zaden van goedheid in onze menselijke familie zaait. Tijdens de vastentijd zijn we geroepen om Gods gave te beantwoorden door naar Zijn Woord te luisteren, zodat het vrucht kan dragen in ons leven. Op deze manier worden we werkers van God. 

Oogsten
Dit leidt op zijn beurt tot een oogst. Wanneer we zaden van goedheid en vriendelijkheid zaaien, hoe klein ook, in ons eigen leven, stralen we licht uit en dragen we het beeld van Christus uit in de wereld. Herinnerend aan de evangeliespreuk, "de een zaait, terwijl de ander oogst", herinnert Paus Franciscus ons eraan dat we slechts een klein deel van de vruchten zien die we zaaien. De Paus legt uit dat het zaaien van goedheid ten behoeve van anderen ons bevrijdt van bekrompen eigenbelang, ons onze acties doordrenkt met belangeloosheid en ons deel laat uitmaken van de prachtige horizon van Gods welwillende plan.

Gebed, vasten en liefdadigheid
De Heilige Vader verbindt de woorden van Paulus aan de Galaten met de traditionele vastenpraktijken van gebed, vasten en aalmoezen geven. "Laten we niet moe worden van het bidden", zegt hij, zich realiserend dat we God en anderen nodig hebben. "Laten we niet moe worden om goed te doen in actieve naastenliefde jegens onze naaste", en vreugdevol en genereus te geven aan anderen, vooral degenen die het het meest nodig hebben. Paus Franciscus herinnert ons dat goedheid, samen met liefde, rechtvaardigheid en solidariteit een dagelijkse taak dient te zijn. 

Word niet moe van het goed doen
Hij besluit zijn boodschap door ons eraan te herinneren dat door het vasten de aarde vruchtbaar wordt, door gebed wordt bevloeid en door naastenliefde wordt verrijkt. Hij nodigt ons nogmaals uit om niet moe te worden van het goede doen, en roept ons op om vast te geloven dat als we niet opgeven, we te zijner tijd onze oogst zullen oogsten en dat we, met de gave van volharding, zullen verkrijgen wat beloofd was, voor onze redding en de redding van anderen.

De volledige tekst van de vastenboodschap is hier te lezen. 

bottom of page