top of page
Don Bosco Children's Fund.jpg
Biografie pater Johan Visser

Onlangs verscheen de biografie van pater Johan Visser - Hoe een Friese missionaris arme kinderen in Azië een toekomst geeft

De Fries Johan Visser (Sneek, 1933) werd Salesiaan van Don Bosco, ging in 1956 naar India en werkte daarna in Thailand en Cambodja. Hij trok zich het lot aan van de kinderen uit de oorlog, zonder vader en moeder, alleen en kansloos in een harde wereld. Hij bouwde zeven technische scholen, een landbouwschool en een hotelschool. Daardoor konden ruim tienduizenden kinderen ontsnappen uit de doem van armoede en ellende. 

Father John, zoals hij in Azië wordt genoemd, is één van de slechts 250 Nederlandse missionarissen die nog actief bezig is. Op een enkeling na zijn ze ouder dan 75 jaar. Het is bijna geschiedenis. Ooit was Nederland top leverancier van missionarissen. Priesters, broeders, fraters en zusters zwermden uit over de wereld om de waarden van het christendom uit te dragen. In 1960 waren het er nog ruim 6300. 

Deze mannen en vrouwen brachten voedsel waar honger was, hoop en verwachting waar het leven uitzichtloos leek. Ze gaven aandacht aan mensen voor wie geen aandacht was. Ze bouwden scholen en ziekenhuizen. Ze organiseerden landbouwprojecten. Ze onderwezen er wat hygiëne is, ze leerden lezen en schrijven, maar ook hoe je moet lassen. Ze werkten in sloppenwijken, in woestijnen en in de jungle. Allemaal zonder salaris, zonder pensioen, zonder verzekering. Johan Visser is één van hen. 

De biografie werd opgetekend door journalist Charles Schwietert. Hij leerde father John kennen bij een herdenking van de slachtoffers van de Birmaspoorweg in Kanchanaburi. Een paar jaar later had father John voor zijn school en voor het gevangeniswerk in Sihanoukville een leraar Engels nodig. Gedurende drie jaar werkten Schwietert en Visser vele maanden per jaar in Cambodja samen. In 2020 ging Schwietert terug naar Cambodja om het unieke levensverhaal van father John te schrijven. 

Pater Johan Visser heeft weliswaar zijn wortels in Friesland liggen, maar omdat hij vanuit Weert vertrok naar zijn missie, wordt hij beschouwd als Weerter Missionaris. Ook het Missiebureau draagt pater Visser een warm hart toe. Via het adoptieprogramma van het Missiebureau worden al jarenlang de kinderen in de tehuizen van het Don Bosco Children Fund in Cambodja geholpen. 

De biografie kost € 25,00 en kan besteld worden via het Weerter Missie Thuisfront. Stuur hiervoor een e-mail naar info@missiethuisfront.org  De opbrengst komt ten goede aan de kindertehuizen van pater Visser. 

Father John Visser.jpg
bottom of page