top of page
Chardonnieres.png
Noodhulp Haïti

Na de verwoestende aardbeving van 2010 is Haïti opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De schade is enorm, huizen, kerken en ziekenhuizen zijn ingestort, wegen en infrastructuur verwoest en er zijn honderden doden en vermisten. In samenwerking met de broeders Oblaten van Sint Franciscus van Sales start het Missiebureau een noodhulp actie. 

De Franciscus van Sales parochie in het zuiden van Haïti, waar de broeders Oblaten van Sint Franciscus van Sales wonen en werken, ligt vlakbij het epicentrum en is zwaar beschadigd. We zijn dankbaar u te kunnen melden dat er onder de Oblaten geen slachtoffers zijn gevallen. Wel hebben ze familieleden te betreuren. Ook zijn gebouwen en huizen verwoest en melden ze dat ze op zoek zijn naar slaapplaatsen. Het Missiebureau werkt van harte mee aan een actie om geld in te zamelen voor de Oblaten van Haïti. De opbrengst zal besteed worden aan de eerste levensbehoeften voor de getroffenen en de wederopbouw van de parochie. Wilt u ook bijdragen? U kunt uw gift overmaken naar het Missiebureau rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 onder vermelding van 'Noodhulp Haïti'. We zijn u bij voorbaat, namens de Oblaten, dankbaar voor uw gift.

Fr. Tom Hagan OSFS helpt mee in Haïti. Een Amerikaanse nieuwszender zond zijn verhaal onlangs uit. Hij vraagt ons te bidden voor de vele slachtoffers, nabestaanden én hulpverleners. 

Fr. Tom Hagan OSFS helpt mee in Haïti. Een Amerikaanse nieuwszender zond zijn verhaal onlangs uit. Hij vraagt ons te bidden voor de vele slachtoffers, nabestaanden én hulpverleners.

bottom of page