luchtopname verwoesting beiroet.jpg

Het Missiebureau biedt noodhulp aan Beiroet

Dankzij uw gulle donaties kan het Missiebureau in actie komen voor Beiroet.  


De hulp komt tot stand via onze lokale partner in Beiroet. Meteen na de explosie hebben we contact met hen gezocht. Aangezien zij gevestigd zijn in een wijk dicht bij de haven, waren onze zorgen groot. Gisteren bleek dat niemand van hen ernstig gewond is geraakt. Zij hebben uitsluitend flinke materiële schade. De impact van de explosie is echter enorm. Dit houdt hen echter niet tegen om, na coördinatie en zorgvuldig overleg, te starten met het verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving.

 

Deze ramp is dramatisch voor Beiroet. Naast een ongekende inflatie, waardoor vele Libanezen al nauwelijks voldoende middelen om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, kwam ook de gezondheidszorg onder enorme druk te staan.  Door corona werden ziekenhuizen en verplegend personeel al overvraagd. De toestroom van de duizenden gewonden heeft de gezondheidszorg in een alarmfase gebracht.  Door de verwoesting van gehele woonwijken zijn duizenden mensen dakloos geworden of hun werk kwijtgeraakt.

tussen de puinhopen van Beiroet

Kortom, Beiroet heeft hulp nodig.

Het Missiebureau verleent samen met onze partner ter plaatse noodhulp en verstrekt voedselpakketten, water en kleding.  Daarnaast wordt geholpen met het ruimen van puin en de wederopbouw van huizen.

U kunt meehelpen.

 

Maak uw gift over via de doneerknop op deze website of geef via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. 'Missiebureau Roermond o.v.v. ‘Beiroet’. Dank u wel!

de eerste voedselpakketten worden klaargemaakt

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350