luchtopname verwoesting beiroet.jpg
Noodhulp Beiroet

Het Missiebureau biedt noodhulp aan Beiroet

Update

De inzamelingsactie voor Beiroet heeft maar liefst 7.500 euro opgebracht.

Dr. Robert Caracache is heel erg dankbaar voor onze steun.  “Dank aan allen; u laat ons weer geloven in een liefdevolle wereld”. Hij vraagt echter ook om ons gebed. Nu ook Libanon volop getroffen wordt door de gevolgen van COVID-19, neemt de wanhoop onder de mensen toe.

Na de explosie in Beiroet zijn medewerkers van Beit-el-Nour meteen de straat op gegaan om hulp te verlenen. Zij deelden water en voedselpakketten uit, droegen zorg voor crisisopvang en verleenden psychische hulp waar nodig.

In de haven van Beiroet ontplofte 4 augustus een opslagplaats waar in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2020 - Dankzij uw gulle donaties kan het Missiebureau in actie komen voor Beiroet.  


De hulp komt tot stand via onze lokale partner in Beiroet. Meteen na de explosie hebben we contact met hen gezocht. Aangezien zij gevestigd zijn in een wijk dicht bij de haven, waren onze zorgen groot. Gisteren bleek dat niemand van hen ernstig gewond is geraakt. Zij hebben uitsluitend flinke materiële schade. De impact van de explosie is echter enorm. Dit houdt hen echter niet tegen om, na coördinatie en zorgvuldig overleg, te starten met het verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving.

 

Deze ramp is dramatisch voor Beiroet. Naast een ongekende inflatie, waardoor vele Libanezen al nauwelijks voldoende middelen om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, kwam ook de gezondheidszorg onder enorme druk te staan.  Door corona werden ziekenhuizen en verplegend personeel al overvraagd. De toestroom van de duizenden gewonden heeft de gezondheidszorg in een alarmfase gebracht.  Door de verwoesting van gehele woonwijken zijn duizenden mensen dakloos geworden of hun werk kwijtgeraakt.

IMG-20200505-WA0070.jpg

Kortom, Beiroet heeft hulp nodig.

Het Missiebureau verleent samen met onze partner ter plaatse noodhulp en verstrekt voedselpakketten, water en kleding.  Daarnaast wordt geholpen met het ruimen van puin en de wederopbouw van huizen.

U kunt meehelpen.

 

Maak uw gift over via de doneerknop op deze website of geef via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. 'Missiebureau Roermond o.v.v. ‘Beiroet’. Dank u wel!

tussen de puinhopen van Beiroet.jpg

de eerste voedselpakketten worden klaargemaakt