Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350  

 

Woensdag 18 maart 

Maatregelen Vastenactie in verband met Corona

Onderstaand bericht wordt vandaag naar alle parochies en missie groepen verstuurd:

Beste MOV-vrijwilligers en pastores,

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie.
U bent in de afgelopen maanden druk bezig geweest om acties te plannen om geld op te halen voor Vastenactie en nu kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. Als parochies haalt u elk jaar meer dan 1 miljoen euro op voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee bent u een belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.

We hebben al van verschillende parochies vragen ontvangen over de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. We volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen u met nadruk geen risico’s te nemen.

We willen u vragen om geplande activiteiten zoals solidariteitsmaaltijden, sponsorlopen en verkoop van spullen later in het jaar alsnog te organiseren en niet helemaal te annuleren voor dit jaar.

Ook zijn we in overleg met betrokken partijen over de mogelijkheid dat ook de Vastenactiecollectes tijdens de vieringen in een andere periode kunnen plaatsvinden. Zodra hierover een besluit is genomen, laten we u dit weten.

We vragen u om zo veel mogelijk mensen te wijzen op de mogelijkheid om online te doneren. Het Missiebureau stelt hiervoor de mogelijkheid beschikbaar om online een collectebus aan te maken. Uitleg en een stappenplan hiervoor treft u aan in de bijlagen van deze e-mail/brief. 

 

 

 

algemene uitleg online

collectebus

handleiding aanmaken

online collectebus

 

Vrijdag 13 maart 2020

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed

Aangezien in onze strijd tegen Corona alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart worden afgelast, wijzen de bisschoppen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Maandag 16 maart 2020

Vastenactie roept op tot solidariteit tijdens Coronacrisis

Nieuwe solidariteit

Vastenactie roept haar achterban en alle mensen in Nederland op tot een nieuwe solidariteit. Met name met de mensen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van het Coronavirus. Journalist en columnist Rutger Bregman schrijft in zijn column in de Correspondent dat er in zwaar getroffen landen als Italië allerlei initiatieven van solidariteit ontstaan.
De directeur van Vastenactie, Peter van Hoof, roept op tot kleine en grote daden van solidariteit in eigen omgeving. Daarom wil Vastenactie mensen faciliteren met elkaar in contact te komen.

Hulp aanbieden

U kunt via Facebook hulp aanbieden of vragen met #nieuwesolidariteit, #vastenactie en #plaatsnaam. Anderen die hulp zoeken of willen helpen kunnen dan hierop zoeken. Ook zal Vastenactie deze berichten op haar Facebook pagina plaatsen zodat er 1 plaats is waar alle hulp en vraag naar hulp bij elkaar komt.

“In tijden van crisis ontstaat de neiging om machteloos toe te zien, tegelijkertijd zijn er mensen die zich solidair voelen met hun medemens en de handen uit de mouwen steken. Wij zijn blij te zien dat de mensen in Nederland deze crisis oppakken om nieuwe solidariteit te laten zien en roepen iedereen op dit voorbeeld te volgen. Er zijn kleine en grote initiatieven denkbaar waarmee mensen elkaar kunnen helpen en solidair zijn met elkaar. We zien in Italië dat kinderen anderen moed inpraten, winkeliers boodschappen thuisbezorgen en mensen massaal hun hulp aanbieden aan ouderen en mensen die getroffen zijn door het virus. Toch is het voor sommigen niet eenvoudig om de hulp te krijgen die ze nodig hebben, en mensen die hulp willen geven weten soms niet hoe dit aan te pakken.” Aldus Peter van Hoof. “Facebook is een mooi hulpmiddel in dit geval.” 

Er voor elkaar zijn

De bisschoppen van de bisdommen Rotterdam en Groningen-Leeuwarden ondersteunen dit initiatief van harte. Mgr. van den Hout, bisdom Groningen-Leeuwarden: “In deze vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en aan hulp dichtbij te denken.” Ook Leo Fijen, presentator van het Geloofsgesprek en directeur van uitgeverij Adveniat, ondersteunt dit initiatief van harte en roept op tot een nieuwe solidariteit met elkaar.

Vastenactie

Van oudsher voert Vastenactie campagne in de vastentijd om geld op te halen om mensen te helpen een waardig bestaan op te bouwen. Dit doet ze met name door via projecten in ontwikkelingslanden mensen in staat te stellen zelf iets te doen om uit de armoede te komen. Hiervoor doet ze een beroep op de solidariteit van mensen in Nederland. Dit initiatief tot nieuwe solidariteit past uitstekend in deze visie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 11 februari 2020                                                                                                                         

Missiemuseum Steyl luidt noodklok

Vanwege de bijzondere band die zowel het Missiebureau als het Missiemuseum Steyl heeft met "onze" missionarissen spraken we vandaag met de heer Hein Jacobs, penningmeester van het Missiemuseum over de dreigende sluiting.  Als er geen financiële hulp komt, moet het museum komend najaar de deuren sluiten. 

Het Missiemuseum in Steyl is een officieel erkend museum met jaarlijks 16.000 bezoekers. Het museum ontstond eind 19e eeuw, toen missionarissen van Steyl uitgezonden werden en voorwerpen opstuurden uit de landen waar ze werkten. Een bezoek aan het Missiemuseum is een bijzondere ervaring. U treft er een overweldigende hoeveelheid volkenkundige voorwerpen, 1500 opgezette dieren en een imposante, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere insecten aan. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het einde van de negentiende eeuw: metershoge vitrines, een open diergroep die doet denken aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het insectenkabinet. Deze historische inrichting maakt het museum uniek; het museum is zelf een museum geworden.

 

Sinds 1931 heeft het museum een gebouw tegenover het Missiehuis van de paters S.V.D. in Steyl.Het museum wordt momenteel gerund door de Stichting Missiemuseum Steyl, die de collectie van het klooster St. Michael eind 2018 officieel in bruikleen heeft gekregen. Naast entreegelden krijgt het museum ‘tijdelijke’ financiële hulp van het Missiehuis en een beperkte subsidie van de gemeente Venlo. Dit is echter niet voldoen om het museum overeind te houden.

De kans is reëel dat het museum per 1 november de deuren moet sluiten. Op die datum gaat de huidige conservator met pensioen en er is geen geld om een nieuwe aan te stellen. Het museum draait grotendeel op vrijwilligers, maar volgens de stichting vraagt het beheer en het behoud van de kwetsbare en kostbare collectie ook om deskundigheid. De stichting hoopt dat de gemeente Venlo bereid is om alsnog aan het voortbestaan van het museum bij te dragen.