Mondmaskers
Mondmasker actie

Help mee mondmaskers te maken!

 

Om COVID-19 mee te helpen bestrijden in ontwikkelingslanden roept het Missiebureau op om mondmaskers te maken. In Nederland zijn extreme maatregelen genomen om het coronavirus een halt toe te roepen. Door tal van omstandigheden is het in ontwikkelingslanden een enorme uitdaging om het virus in te dammen. Vandaar dat in ontwikkelingslanden veel meer gebruik gemaakt wordt van mondmaskers. Net als hier is er echter een tekort. Een logisch gevolg hiervan is dat bij het Missiebureau de eerste hulpvragen om mondmaskers binnen komen. Aangezien ook in Nederland een tekort aan mondmaskers is ontstaan, ontstond de vraag naar zelfgemaakte stoffen mondmaskers.

Een zelfgemaakt mondmasker draagt bij aan de vermindering van de verspreiding van het virus aangezien het anderen beschermt in het geval dat iemand besmet is. Het mondmasker beschermt de drager zelf niet omdat de virusdeeltjes er doorheen kunnen komen. Een masker voorkomt echter wel dat je zelf je gezicht kunt aanraken.

De professionele mondmaskers (FFP2/3)  zijn voorbehouden voor de gezondheidsmedewerkers in de strijd tegen het coronavirus. 

Wat fijn dat u ons mee wilt helpen met het maken van mondmaskers!

Onderstaand treft u een handleiding hiervoor aan. 

Heeft u de mondmaskers klaar? Verpak ze dan in een afsluitbare zak en stuur ze naar:

Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ  Roermond

U kunt ze ook, uitsluitend na telefonische afspraak T. 0475-386880 bij ons afgeven. We houden hierbij alle veiligheidsvoorschriften in acht. 

 

Stoffen mondmasker voorbeeld 1.jpg
stoffen mondmasker voorbeeld 2.jpg

Corona-preventie in Uganda - een berichtje uit St. Noa's Family

Vanaf 20 maart zijn ook alle scholen in Uganda gesloten. De kinderen die opgenomen kunnen worden door familieleden gaan daar heen. St. Noa’s family verwacht dat ze plaats moeten maken voor tenminste 50 kinderen, die niet door hun familie opgevangen kunnen worden.

St. Noa’s family neemt de nodige maatregelen om het Corona-virus buiten de deur te houden.  

Bezoek wordt uitsluitend toegestaan als er een noodzaak is. Bovendien krijgen ze de instructie om eerst hun handen te wassen alvorens binnen te komen. Ook de kinderen krijgen de instructies om veel vaker dan normaal gesproken hun handen te wassen. Een arts van een dichtbij gelegen ziekenhuis zal de kinderen voorlichting komen geven en duidelijk maken dat dit geen vakantie is. De mensen weten al dat het een en ander heel ernstig en levensbedreigend kan zijn.

Uganda mondmaskers.JPG

Corona wereldwijd

Het Corona-virus houdt de wereld in zijn greep en blijft zich uitbreiden. Ook in Afrika zien we een exponentiële groei. Deze uitbraak in diverse landen is zorgwekkend gezien de fragiele gezondheidsstelsels, een hoog percentage van HIV-besmettingen, ondervoeding en andere onderliggende ziekten, die de ernst van Corona verhogen en een extra druk op het gezondheidsstelsel kunnen vormen.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie ondersteunt Afrikaanse regeringen met vroegtijdige opsporing door duizenden COVID-19-testkits aan landen te leveren, en tientallen gezondheidswerkers op te leiden. Preventie maatregelen die door iedereen in acht worden genomen blijven echter het krachtigste instrument om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De WHO helpt lokale overheden bij het maken van radioberichten, tv-spots en het opzetten van callcenters om het publiek te informeren over de risico's van COVID-19 en welke maatregelen genomen moeten worden.

 

In Zuidoost Azië zien we een ander beeld. Bijna 1.5 miljard mensen in Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka en Thailand, zijn in lockdown. Volledige isolatie is het enige instrument om een totale ramp te voorkomen in landen met een deplorabele gezondheidszorg. In India treft de lockdown de allerarmsten het hardst. Voor de dagloners betekent de lockdown dat er geen werk, geen geld en dus ook geen eten is. Een ware exodus, terug naar de gebieden waar ze oorspronkelijk vandaan komen, is het gevolg.

 

Ook in Midden- en Zuid-Amerika worden inmiddels de nodige maatregelen tegen Corona genomen. We zien de aantallen besmettingen in Brazilië, Ecuador en Chili dagelijks fors toenemen. Vooral in Brazilië is de aanpak problematisch. Het land is verdeeld in twee groepen, een groep ondersteunt de zienswijze van minister van Volksgezondheid, Luiz Henrique Mandetta, die lockdown maatregelen noodzakelijk acht, terwijl anderen juist president Jair Bolsonaro ondersteunen, die de maatregelen veel te vergaand vindt en liever uitsluitend de kwetsbare groepen isoleert. De ontstane verwarring zorgt ervoor dat de mensen uit de favuela’s het heft in eigen handen nemen en eigen ambulances hebben aangeschaft, zelf mondmaskers hebben gemaakt en zelf de straten van de sloppenwijken patrouilleren om verdachte besmettingen op te sporen.