top of page
Gebarsten modder
Nederlandse vertaling Laudate Deum beschikbaar

Laudate Deum: het vervolg op de pauselijke brief Laudato Si’ is nu in het Nederlands beschikbaar. In aanloop naar de VN Klimaattop benadrukt paus Franciscus dat de ecologische en sociale toestand in de wereld erom vraagt om nu klimaatmaatregelen te gaan nemen.

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, verscheen Laudate Deum (Prijs God), een apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus. Deze brief die een vervolg is op zijn eerdere encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015, is nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar. In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’. Hij schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.

Lees hier de geautoriseerde vertaling van Laudate Deum

bottom of page