Sally3.JPG
In Memoriam

In gelovig vertrouwen bericht ik u dat op zaterdag 15 augustus 2020, hoogfeest van Mariatenhemelopneming, in Roermond onze gewaardeerde medewerkster Sally Puts-Monterola door de hemelse Vader is opgeroepen tot een nieuw leven.

Mevr. Sally Puts-Monterola werd geboren op 2 augustus 1962 te Virac, Catanduanes (Filipijnen).
Zij was bijna twintig jaar werkzaam in de curie van het bisdom Roermond. Vele jaren was zij actief in de huishoudelijke dienst. Sinds 2018 heeft zij zich ingezet als medewerkster van het Missiebureau en daar zorggedragen voor m.n. het kinderadoptieprogramma. Iedereen die Sally goed kende, beschreef haar unieke stijl. Levendig, enthousiast, verrijkt met een prachtige glimlach en met een enorme inzet voor haar werk en de mensen om haar heen. Ze bezat de gave om oprecht te luisteren en mensen haar onverdeelde aandacht te geven. De laatste maanden werd zij zwaar getroffen door een ernstige ziekte waar zij met energie tegen gevochten heeft.

Dag lieve Sally. Bedankt voor alles. Tot ziens!

We zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij dienstbaar is geweest aan de Kerk in ons bisdom. Onze gebeden zijn bij haar en bij haar familie.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 22 augustus in Kapel in ’t Zand in Roermond.

“De liefde vergaat nimmer.”
(1 Kor. 13, 8)

We zijn geschokt en diepbedroefd vanwege