candles.JPG
In Memoriam

Prof. Dr. Lei Meulenberg overleden

In zijn woonplaats Heerlen is zaterdag 22 augustus na een kort ziekbed emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis prof. Dr. Lei Meulenberg overleden. De uitvaart is zaterdag 29 augustus om 11.00 in de kerk van H. Moeder Anna in Heerlen-Bekkerveld.

Professor Meulenberg werd op 28 juni 1936 in Doenrade geboren. Op 2 april 1960 werd hij in Roermond tot priester gewijd, dit jaar precies 60 jaar geleden. Datzelfde jaar kreeg hij een studieopdracht en ging hij aan de pauselijke universiteit Gregoriana in Rome theologie en kerkgeschiedenis studeren. In 1965 promoveerde hij tot doctor in de kerkgeschiedenis. Terug in Nederland kreeg hij een tijdelijke benoeming als assistent van de parochie H. Amalberga in Susteren.

In 1966 werd Meulenberg benoemd tot leraar aan het toenmalige grootseminarie van het bisdom Roermond, afdeling theologicum. Verder was hij hoogleraar kerkgeschiedenis – en met name het vakgebied patristiek (oude kerkvaders) – aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (later Universiteit) in Heerlen, de Radbouduniversiteit in Nijmegen en aan de Universiteit van Sao Paolo in Brazilië. Ook na zijn emeritaat publiceerde hij nog diverse boeken.

Meulenberg was daarnaast tot op hoge leeftijd pastoraal actief in de Pancratiusparochie in Heerlen en bood op diverse plaatsen zijn priesterlijke diensten aan. Ook was hij lange tijd lid van de Missieraad van het bisdom Roermond.

Meulenberg.jpg