Scholarship Students Holy Child Model School Kitase July 2021.JPG
Een berichtje uit Kitase, Ghana

Een dankjewel aan de Vastenactie-deelnemende parochies in het dekenaat Venlo! En hoe kun je beter bedanken dan door samen het Onze Vader te bidden.

Onlangs berichtte Bart van der Grinten, voorzitter van de CO Foundation, ons over de huidige situatie in Kitase. 

Hij schrijft: 

 

Ik stuur je hierbij twee foto’s van de Holy Child Model School:

Op de eerste foto staan de leraren die inmiddels een opleiding hebben gevolgd of aan het volgen zijn. Van links naar rechts de vertegenwoordiger van de CO Foundation in Ghana, Ansah Addison, leraren Patrick, Abigail en Beatrice die hun opleiding hebben afgerond en Frank, Denise en Celestine die op dit moment een vervolgopleiding volgen. Daar komt nog een leraar bij die in september moet gaan beginnen. De bedoeling is om te zorgen dat uiteindelijk alle 17 leraren een specifieke lerarenopleiding hebben afgerond, waarmee het onderwijsniveau op de Holy Child Model School enorm wordt verbeterd. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de Vastenactie. De tweede foto is een deel van de lokale kinderen die een volledige beurs krijgen (inclusief dagelijkse lunch). In totaal zijn dat er 32 die door de CO Foundation financieel worden ondersteund, wederom mogelijk gemaakt door de Vastenactie.

 

Verdere activiteiten die we dankzij jullie kunnen uitvoeren zijn het uitbreiden van het arsenaal aan educatief verantwoorde lesmaterialen en het toevoegen van de leraren en hun gezinnen aan de lopende medische verzekering die we hebben afgesloten bij een kwalitatief goed ziekenhuis in de buurt.

Teachers Educational Support - Holy Child Model School Kitase July 2021.JPG

foto 1

Foto 2

Scholarship Students Holy Child Model School Kitase July 2021.JPG

CO Foundation

Al bijna 20 jaar zet de CO Foundation – Creating Opportunities – projecten op in Nigeria en Ghana die organisatorische en financiële ondersteuning geven op het gebied van educatie, gezondheidszorg, armoedebestrijding en jeugdwelzijn. De projecten zijn gebaseerd op drie belangrijke principes, te weten het gebruik van intrinsieke sterktes van de lokale bevolking, het zorgen voor een duurzame opzet die op termijn zelfvoorzienend is en het voorkomen van overheadkosten in Nederland zodat al het gedoneerde geld voor 100% in Nigeria en Ghana beschikbaar is. Sinds de verhuizing naar Ghana in 2013 is het jeugdontwikkelingsproject in Kitase het belangrijkste en meest in het oog springende project.

De afgelopen 3 jaar werd het jeugdontwikkelingsproject in Kitase door de Vastenactiecampagne in diverse parochies binnen het dekenaat Venlo ondersteund.