Beroepsopleidingscentrum Street Children
#GivingTuesday

#GivingTuesday

 

 
Tijdens #GivingTuesday staat het Street Children Project in het bisdom Kumasi in Ghana centraal.

In 2005 werd in het bisdom Kumasi in Ghana het Street Children Project gestart. Zij zetten zich in voor de bescherming van straatkinderen en kwetsbare jongeren en vooral jonge vrouwen. Tot hun activiteiten behoren straatonderwijs, een drop-in centrum voor straatkinderen, een crèche voor baby's van straatmeisjes, counselling van kinderen die werken in de prostitutie of slachtoffer zijn van Human Trafficking, onderwijs en beroepstraining, rehabilitaties en reïntegratie van het kind met de familie. 

Beroepstrainingscentrum

In januari 2013 werd het beroepstrainingscentrum voor straatmeisjes geopend. In dit centrum worden straatmeisjes opgevangen. Naast dat voorzien wordt in hun basisbehoeften, worden de meisjes binnen twee tot drie jaar opgeleid tot kledingmaakster, kapster of cateraar. Ook krijgen zij les in het voeren van een huishouding, tuinieren, persoonlijke hygiëne en wordt er aandacht besteed aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Op dit moment wonen er bijna 50 voormalige straatmeisjes in het centrum. meer dan 35 meisjes haalden het nationale beroepscertificaat als volleerd kledingmaakster en gingen zelfstandig aan het werk. Nu staat er een groep van 9 meisjes op het punt om af te studeren. Deze meiden hebben hun training succesvol afgerond en zijn met goede resultaten geslaagd voor de NVTI examens. De meiden doen nu praktijkervaring op bij bedrijfjes rondom het trainingscentrum en kunnen daarna zelfstandig aan de slag als kledingmaakster. 

De dames zijn goed opgeleid en kijken ernaar uit om hun plekje in de maatschappij te vinden en om aan het werk te gaan. 

Startpakketten

Ze hebben echter niet het startkapitaal dat nodig is om een eigen bedrijfje op te zetten. Om hen een goede start te geven, willen we hen daarom startpakketten meegeven. In een startpakket zit bijvoorbeeld een naaimachine, naaimaterialen en een strijkijzer, maar ook geld voor de eerste huur van een winkelruimte en de aankoop van werktafels. Hiermee kunnen zij daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer aan de slag. 

De eerste zes maanden houdt het Street Children Project regelmatig contact, via persoonlijk bezoek of telefonisch. Mochten zich problemen voordoen, dan bieden de medewerkers advies en helpen zij met het vinden van een oplossing. En dan zijn zij zelf aan zet! 

"The power is in me" zoals ze zelf vaak aangeven. 

Het Missiebureau ondersteunt dit project van harte. Wilt u ok meehelpen? Maak dan uw bijdrage over via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 onder vermelding van Street Children Project Ghana.

GivingTuesday (1).png
Daycare center Street children project K