WhatsApp Image 2022-05-20 at 9.31.57 PM.jpeg
Mgr. Nazarene Soosai bezoekt het Missiebureau

 

 

Dinsdag 17 mei bezocht Mgr. Nazarene Soosai, bisschop van het bisdom Kottar in India het Missiebureau. Hij werd vergezeld door kapelaan Siju Vincent (links op de foto, werkzaam als kapelaan in parochiefederatie Gulpen) en kapelaan Arockia Austin (rechts op de foto, werkzaam als kapelaan van de parochies H. Hart van Jezus en H. Joannes Bosco in Maastricht). Beide kapelaans zijn afkomstig uit het bisdom Kottar.

 

Mgr. Soosai was in Rome voor de heiligverklaring van Devasahayam Pillai, de eerste Indiase leek die door het Vaticaan heilig werd verklaard.

Na een lange corona-stilte kunnen Indiase bisschoppen eindelijk weer het Missiebureau bezoeken. Wij zijn blij met hun komst. Het geeft ons de gelegenheid om bij te praten over lopende projecten en om samen te kijken naar mogelijkheden tot ondersteuning.

WhatsApp Image 2022-05-20 at 11.01.29 PM.jpeg