top of page
WhatsApp Image 2022-05-20 at 9.54_edited.jpg
Bisschop Raymond Wickrama­singhe vraagt om hulp

 

 

Vrijdag 20 mei bezocht Mgr. Raymond Wickrama­singhe, bisschop van het bisdom Galle, Sri Lanka, het Missiebureau. Hij werd vergezeld door zijn se­cre­ta­ris Fr. Prasad Ruwan en de heer Anton Thurayappah uit Venray. 

Het bezoek van bisschop Raymond Wickrama­singhe liet ons niet onberoerd. Hij sprak open over de zeer moeilijke situatie in zijn thuisland. Sri Lanka werd o.a. getroffen door een verwoestende tsunami in 2004, een burgeroorlog tussen Tamils en Singalezen tussen 1983 en 2009 met meer dan 70.000 dodelijke slachtoffers, een terroristische aanslag op Paasdag in 2019 waarbij onder meer twee rooms-katholieke kerken, een evangelische kerk en drie luxe hotels het doelwit waren en 253 doden en ca. 500 gewonden waren te betreuren, Recent kunnen we nog de gevolgen van COVID-19 en een zeer zware economische crisis, die de afgelopen maanden tot ernstige onrust heeft geleid, aan de lijst van onheil toevoegen. 

De bisschop vertelt dat zijn land in feite bankroet is. Een corrupte regering maakt de situatie nog ernstiger. De prijs van brood is de afgelopen weken explosief gestegen en aangezien de lonen niet zijn mee gestegen, is brood voor de meeste mensen onbetaalbaar geworden. Medicijnen zijn nauwelijks meer verkrijgbaar en stroomvoorziening wordt niet meer gegarandeerd. 

Het bisdom Galle heeft ruim twee miljoen inwoners, de overgrote meerderheid is Hindu, slechts 1% is katholiek. Aan het seminarie van Galle studeren momenteel 12 seminaristen en voor het nieuwe studiejaar zijn een zestal nieuwe seminaristen aangemeld. De bisschop heeft echter grote zorgen. Ook het bisdom is vrijwel volledig bankroet. Hij weet niet hoe hij zijn seminaristen de komende maanden te eten moet geven. Ook de zorg voor de armen, katholiek of niet katholiek, staat onder druk. De bisschop doet wat hij kan. Hij verstrekt noodrantsoenen met rijst aan de mensen die aan hongersnood lijden. Maar zijn middelen zijn zeer beperkt en er zullen de komende tijd alleen maar meer mensen in nood komen.

 

Paus Franciscus had de bisschop uitgenodigd om de vreselijke aanslag van 2019 te herdenken, maar de bisschop geeft aan dat zijn bezoek aan Europa een dringende roep om hulp is. Het Missiebureau zal aan deze roep gehoor geven. Helpt u mee? 

 

bottom of page