Instructiebrief opbrengst Vastenactie

 

De Vastentijd is een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander. De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus treffen Vastenactie dan ook hard.  De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden beperkt doorgang. De inzet van vele vrijwilligers werden deels teniet gedaan omdat activiteiten en bijeenkomst afgelast werden. Toch is her en der, ook via de online collectebus, nog veel moeite gedaan. Ondanks onze huidige grote problemen blijven onze harten uitgaan naar een ander, dichtbij én veraf.

Met het einde van de Vastenactie campagne in zicht, doen wij u een acceptgirokaart toekomen voor het overmaken van de Vastenactie gelden. Wilt u het totaalbedrag liever via internetbankieren overmaken, dan kunt u hiervoor het volgende IBAN nummer gebruiken:

NL21 INGB 0003 0000 46 - t.n.v. Missiebureau Roermond. Graag ook uw betalingskenmerk invoeren. 

Wij vragen u vriendelijk de gelden zo spoedig mogelijk na de Vastenactie campagne over te maken. Eventueel nagekomen bijdragen kunnen altijd later overgemaakt worden.

De bedragen uit de online collectebussen worden uiteraard automatisch bij de opbrengsten van de betreffende parochies geteld.

Zeker dit jaar zijn wij enorm dankbaar voor uw inzet tijdens deze campagne.

Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Telefoon: 0475-386880

e-mail: info@missiebureau.nl

 

copyright 2020 Missiebureau

AVG (privacywet)

 

Bankrekeningen:

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08  

ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00 

 

KVK: 74914545

RSIN: 002978350