image00001 (1).jpeg
Bezoek aartsbisschop Msusa uit Malawi

Tijdens de coronapandemie was het onmogelijk, maar mede daardoor werd het Missiebureau de afgelopen weken druk bezocht door buitenlandse bisschoppen, missionarissen en missiezusters. Eén van hen was de aartsbisschop van Blantyre in Malawi, Thomas Luke Msusa. Hij deelt zijn bijzondere levensverhaal met ons.

Msusa werd geboren in een arm gezin. Naar school gaan was uit den boze. Zowel zijn vader als moeder zijn moslim. Zijn vader is zelfs imam. Alleen zijn oom was katholiek. Toen Msusa zes jaar was, stierf zijn moeder. Zijn oom bracht hem naar de lokale parochiepriester, Emilio Nozza. Hij nam hem op in de parochie en gaf hem onderricht. Samen met andere jongens ging Msusa op bezoek bij arme gezinnen in de omgeving. Tijdens deze bezoeken groeide zijn verlangen om ook priester te worden. Toen hij deze wens aan Emilio vertelde, adviseerde deze om toestemming aan zijn vader te vragen. Deze had echter geen begrip voor zijn keuze. Maar Msusa was vastbesloten en begon toch aan de priesteropleiding. Hij werd tot priester gewijd op 3 augustus 1996. Hij nodigde zijn vader uit, maar deze weigerde opnieuw. Desondanks wilde Msusa zijn Eerste H. Mis thuis opdragen. Verschillende islamitische dorpelingen kwamen in opstand en organiseerden zelfs een protestactie, maar weer liet Msusa zich niet tegenhouden. En een wonder gebeurde; alle dorpshoofden en gewone dorpelingen waren bij de eucharistieviering aanwezig. Hij vertelde hun dat, volgens de leer van Jezus, ieder het recht heeft om in vrijheid voor zijn geloof te kiezen.

 

Paus Johannes Paulus II vroeg hem in 2003 om bisschop van Zomba te worden. Na de wijdingsplechtigheid kwam zijn vader naar voren, knielde voor hem neer in het bijzijn van alle aanwezigen en zei: “Mijn zoon, ik heb het doopsel nodig!” Thomas Luke Msusa werd in 2013 tot aartsbisschop van Blantyre benoemd.

image00001 (1).jpeg

Aartsbisschop Thomas Luke Msusa op het Missiebureau 

Dak op de kerk

Malawi

image00001 (5).jpeg

Zr. Christianne Gadiot

Peru

conventie

Ontmoetingsbijeenkomst

Bisdom Roermond