top of page
50 jarig priesterjubileum pater Jos Pijpers SMA_edited.jpg
Geroepen en Gezonden

Zondag 29 augustus vierde pater Jos Pijpers S.M.A. zijn (uitgestelde) gouden priesterfeest in Bemelen

Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis schonk de Stichting Heemkunde Bemelen een prachtig herinneringsboek aan pater Jos Pijpers S.M.A. Graag delen we met u het voorwoord, geschreven voor Paul Nieuwenhuis, secretaris van het parochiebestuur H. Laurentius in Bemelen:

 

Een gouden priesterfeest van een pastoor is in de geschiedenis van Bemelen een zeldzame gebeurtenis. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat pastoor Jos Pijpers, die ook provinciaal overste van de S.M.A. in Nederland is, dit feest juist in en mét Bemelen wil vieren. 

 

Zo'n gouden priesterfeest is onder meer zeldzaam omdat Bemelen vaak een pastoor heeft moeten delen met andere parochies. Dat Bemelen de afgelopen tijd een eigen pastoor had, mag best uniek heten. Te verwachten is dat de parochie van Bemelen in de toekomst deel zal uitmaken van grotere verbanden, en de pastoor wederom zal moeten delen, 

 

Eigenlijk had het feest moeten plaatsvinden op zondag 28 juni 2020. Toen was het op de kop af 50 jaar geleden dat pater Jos Pijpers door mgr.  M. Jansen, destijds bisschop van Rotterdam, tot priester werd gewijd. De voorbereidingen van de feestelijkheden waren al in volle gang toen de corona-pandemie alles tot stilstand bracht. We hopen dat het nu wel mogelijk zal zijn om niet alleen de pastoor te feliciteren, maar ook elkaar weer te ontmoeten na een periode van lock-down en andere beperkingen. En de pastoor zou de pastoor niet zijn als hij 'Afrika', dat hem zo na aan het hart ligt, daar niet nadrukkelijk bij zou betrekken. 

Bij het voorbereiden van het feest hebben we ons wat verder verdiept in de loopbaan van pastoor Pijpers. Waarom wilde hij als missionaris worden uitgezonden worden naar verre oorden? Zelfs Cadier en Keer waas voor hem, als jongeling uit Bodegraven, al 'in de vreemde'. We hebben het daar wel eens met hem over. Hij  vertelde dat hij na een presentatie van een missionaris op school 'wist'  dat hij dat ook wilde. Werkt een roeping op die manier? Hij heeft zich altijd erg geïnspireerd gevoeld door het verhaal van 'de zending van de leerlingen ' (Marcus 6, 7-11). Onlangs zei hij daarover in een preek: 'Zij worden op weg gezet en mogen zich niet bekommeren om wat hen ook zal tegenhouden, om de Boodschap te overhandigen. Zij worden uitgezonden dóór God vóór de mensen...!'

Na vele 'tropenjaren' kwam Jos Pijpers weer thuis in het Missiehuis in Cadier en Keer, waar niemand het hem kwalijk zou nemen als hij van zijn welverdiende rust zou gaan genieten. In plaats daarvan heeft hij de taak van provinciaal overste van de S.M.A. in Nederland én van pastoor in Bemelen op zich genomen. Beide functies vervult hij met grote inzet en energie. Wij zijn pastoor Pijpers erg dankbaar dat hij dit allemaal wil doen. 

Jos Pijpers SMA Missiebureau.jpg

Pater Jos Pijpers en een van zijn SMA medebroeders op bezoek bij het Missiebureau (nog op de Neerstraat)

bottom of page